Mga Binalaybay ni Oming

Ang masunod nga mga binalabay dinihon ni abyan Roming Labadia Arcenal nga taga-Iloilo nga ginbantala sa iya Facebook account. Ini nga binalaybay, iya hibobun-ot kag reaksyon sa nagakatabu nga pampulitika kag eleksyon sa pungsod sg Pilipinas. Iya ginsulat sg Mayo 9 kag 11 sining ulihi lang.

I

Suerte lang ka mga tao
nga diya sa listahan ko
ya nag daug si rodrigo
tana ya numero uno

pay taguon ko dyang listahan ko
para sa urihe nga tiempo
kon mag lisa ya stepping ni digong
may tao ako nga basulon

Doro dya sanda nga gin lista ko
tigana ko sa sunod nga siglo
pag nag wadyog wadyog si Duterte
sanda gid ya barasulon eh!!

II

Si Mar Roxas napirde
Batok kay Rodrigo Duterte
Waay man daya it basulon
kundi ana nga kaugalingon

Kon parte kanaton
nga kana nag tib-ong
nahimo ta man ang tanan
pero anhon mo hay kulang

Doro gid tana mga tao
nag bulig kay rodrigo
Doro kana nag boto
nanami-an kana guro

lantawon ta sa urihe
kon hasta diin gid si Duterte
Kon tuod mapa untat na
ya pag baha ka mga druga

Mayad man kon mag karamatay
dyang mga addik ,mga panulay
hay kon mag lagaw si inday
daw ga hilwak ang imo atay

insa nga napierde si Mar man?
bangod sa tuwid na daan
ang mga tao indi tanda karan
hay daw puro man lang kapalpakan

Ya tuwid na daan indi mayad
ang gin himo ni Mar daad
Gin untatan na temprano pa
doro pa maboto kana

Urihe dolang tana mag kuon
nga indi na pag padayunon
mga palpak ka administrasyon
ana kuno nga tadlungon

Ya mga tao natak an don
lain anda ginahandum
para kananda pirme lang gina ugtom
mga shortcomings ka administrasyon

Sabagay mayad gani karon
hay nahayag mga korapsyon
mga pangawat nga nag padayon
na papreso don ang mga buyong

Pay ti anhon mo kay swerte
nga madaug tana si Duterte
pilit nga agwantahon ta eh!!
kay tana gusto ka majority

Pero indi ta mag kompiyansa
mga hulag na panilagan ta
ang nahadlukan ko takon
ang himuon nanda ni JOma Sison.!!

III

Kon nag pangdaya sila
Ngaa si Roxas wala nag salta
Tani sila ni Leni nga duha
ang mag daug sini nga hugada

Amo gid na diri sa Pinas
Kon ikaw gani gin dimalas
Dayon mo na lang waras
Gin daya-an ka kuno wala sa oras

Sang si Bong bong nag abanse
daw waay man reklamo si Leni
Daw kahipos man lang sa iya
wala man nag reklamo gin daya an siya

Subong kay si Leni nag abanse
Pauntaton ni BBM ang eskotenyo
Kay kuno nag daya si Leni
wala nahuya sa mga tao

Ay buhay sang mga Pilipino
Amo na wala ga asenso
kay puro lang kita reklamo
wala man gali sing punto.

IV

Tapos don eleksyon
tapos man ya relasyon
sa mga migo nga urotokon
pirde gani ga kulomoron

dinaya kami, dinaya kami
pero daug amon Duterte
pero nga a ano nga swerte
ga tabid ining si Leni?

Indi tanda mag pati
western Visayas kay Leni
NIR kadto kamo diri
kay tanan ga barangisi

Leni Robredo ang tanan
Maskin Duterte ukon Poe man
Mga Binay ga dulodalagan
Si Leni ang na kampanyahan!!

V

Abi ko tapos don binayle
hay daug don si duterte
Daug doman si Leni
Pay ga paganot ang mga napierde

Dinaya kuno sila
ano pa boto nag solobra
abi nanda hay popular sanda
tanan dolang maboto kananda

Ang kombinasyon diri
Poe, Leni , duterte Leni
may dyan pa MDS Leni
Ti indi kaw ayhan mapierde?i

May ara pa Mar -Leni
SA WV si Bongbong Pierde
Sa NIR ang imo mabatian
Mar Leni , halos tanan tanan
N.B. Ini nga binalaybay ginbanhag diri sa pagpahaugot ni G. Roming L. Arcenal para sa ihibalo sg mga bumalasa.

Advertisements

Panahon kag Ginikanan

1 – PANAHON

sinulat ni: Mr. WELLGEN CAIMPON TAGADUAR
Teacher 1
Buga National High School
Brgy. Buga, Leon, Iloilo

Sang – una, subong, kag sa palaabuton,
Aton binagbinagon, agod aton mahibaluan ang panghangkat sang panahon.
Sa diin na bala kita subong?
Sa subong nga panahon sa makabag – o nga teknolohiya kita nagasandig.
Komunikasyon, transportasyon, social media kag madamo pa,
Sa aton matag – adlaw nga pagpangabuhi ang may dako nga impluwensya.
Apang sa paggamit dapat kita mangin responsable,
Agod malikawan ang problema nga dulot sini sa ulihi.

Ang sang – una nga panahon, tama nagid kalayo,
Pagbag – o sang palibot sa aton may dako nga dulot.
Pahimuot, kinaiya kag pagpangabuhi sang mga taho lain na,
Halos tanan sa aton ang kinaandan nalimtan na.
Responsibilidad sa kaugalingon, isigkataho kag banwa ginabalewala,
Halos kaugalingon na lang naton ang ginasamba.

Sa diin na kita padulong?
Ano ang aton palaabuton?
Sa sitwasyon sang kalibutan subong,
Dapat kita magkahangawa.
Sa mga posibilidad nga maaguman ta,
Mga palaagyan nga sang aton Tagtuga ginaaman,
Kalamidad kag mga trahedya dapat naton paghandaan.
Kita magmanginhalungon, kag sa aton kaugalingon mangin alamon.
Pag – ampo kag pagpangamuyo,
Agod kita ubayan sang Dios nga Makaako.

2 – GINIKANAN!

Ginikanan, tamda ang inyo mga kabataan!
Ubayi sila sa ila mga pamatasan,
Sa ila bwasdamlag dapat kamu mag – ulikid,
Pag – ubay kag paglaygay sa ila may dako nga bulig.
Ginikanan istoryaha ang inyo mga kabataan,
Buksan sa pagpamati ang inyo mga dulunggan,
Bonding time sa mga kabataan indi pagkalimtan
Agud plano o problema man nila inyo mahibaluan.
Ginikanan, indi gid pagpabay – an ang inyo mga kabataan,
Maayo nga bwasdasmlag para sa ila inyo gid i – aman
Agud sa ulihi man kung wala na kita sa ila luyo,
Sa pagpangabuhi sila man may ihibalo.

Manunudlo

MANUNUDLO
sinulat ni: MR. WELLGEN CAIMPON TAGADUAR
Teacher 1
Buga National High School
Buga, Leon, Iloilo

Sa ila ginatugyan ang aton mga kabataan,
Ginakabig sang mga estudyante, ikaduha nga ginikanan,
Halos ang tanan nga oras sa eskwelahan ginatugyan,
Kaugalingon nga panimalay kung kaisa napabay – an.

Manunudlo kung sila pagatawgon,
Sa eskwelahan sila ang aton nangin pundasyon,
Estudyante, sa ila may dako nga pagsalig,
Mga ginikanan sa ila nagasandig.

Kaayuhan kag leksyon sa eskwelahan ginatudlo,
Agud ang mga estudyante sa pagpangabuhi manuto,
Pamatasan sang kabataan ila man ginabag – o,
Sa mga estudyante, may pagulikid kag pagsakripisyo.

Mga manunudlo tani hatagan man importansya,
Sang aton gobyerno daw sila ginabalewala,
Kinamatarong sang manunudlo tani talupangdon,
Sang mga layi nga sang mga mamalidha ginadihon.

Mga manunudlo padayon lang sang pagserbisyo,
Sa komunidad, ilabi na gid sa mga bumulotho,
Kabudlay kag problema ginabalewala,
Bwasdamlag sang mga estudyante ginahatagan importansya.

Pagdayaw kag pagpasidungog sa mga manunudlo ta,
Sa sakripisyo kag sang kahamili sang ila ubra,
Kanubo sang sweldo ginabalewala kag ginaagwanta,
Kinamatarong sang estudyante ang ginauna.

Mga manunudlo indi lang magkataka,
Sakripisyo kag katutom sa aton ubra,
Panghangkat sang panahon masarangan ta,
Pag – ampo kag pagpangamuyo, sa Diyos mangin aton giya.