San-o Naman?

San-o Naman?
ni Junjun Alpas Jr.

Makahilidlaw nga palagwaon nga akon pirme ginahandum..
Pagtukar kag paghataw ang akon kalingawan kag paglaum..
San-o naman ako makasaka liwat sa entablado agud magpasadya?
Dala ang inuglampos sa instrumento kaupod sang yuhom ni Adan para kay Eva..

Junjun Alpas Jr.

Manugbinalyabay

Advertisements

Kaadlawan Sg Akon Asawa

Kaadlawan Sg Akon Asawa
ni Michael Ray SuspeƱe Magon

Sa akon asawa nga pwerte ka gwapa
May malawig nga pasensya sa bata kag bana
Manamit mag luto sang bihon kag laswa
Masako permi magpang laba.

Sa imo kaadlawan ako naga tamyaw
Ang imo pagpalangga akon gina padayaw
Oh ana akon asawa palangga ta ka
Kabay ang Ginoo pakamaayuhon ka.

mrs magon

N.B. – May pahanugot nagikan sa tagbinalaybay nga ibantala diri. Kuha ini sa iya nga Facebook.

Ay Abaw!

Ay Abaw!
ni Josell Tilar Vibal

nalingaw naman ko sulat sulat
sa akon nga pag hulat hulat

sa mga istorya nga liwat liwat
gahipos nalng wala sabat sabat

pero ang ba-ba ga kagat kagat
ang panan-awan ko sipat sipat

ka tanda gid kag indi libat libat
biskan ang suga ga igpat igpat

paminsaron ko ga lupad lupad
sin-o gusto mag tupad tupad

palapit lang kay lapad lapad
basta indi lang sabad sabad

kag di mag pa sagad sagad
para di ka mag pa higad higad

sa imo nga pag tilaw tilaw
indi ka na ka likaw likaw

ginhimu na lingaw lingaw
daw sa plasa ga lagaw lagaw

biskan wla gina dayaw dayaw
grabi gid ang pa ayaw ayaw

ang mata ga sabaw sabaw
ga ka kibot sa tyabaw tyabaw

kay ang igo apaw apaw
nangita na sang ipa umpaw umpaw!

AY ABAW!

(Binalaybay nga gindihon sg akon estudyante sadto sa elementarya. May pahanugot nga ibalhag diri gikan sa iya nga social media nga pahina kay didto una ginbalhag. – Tumandok)