Amargoso

amargoso

Amargoso

ni Lynold Sansaet

Ang amargoso gabulig pa ragusros sa imo pwersa
Pait sa umpisa..may namit naman sa punta..
Ang gadunglay nga sanga..sarang ya mapatig a…
Gani amorgoso magkaon ka na….

Gingikanan: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2590800144287734&id=100000733221994

Kabalo Bala Ikaw?

Question mark-600x752

Kahibalo Bala Ikaw?

ni Gil Camporazo

Kahibalo bala ikaw
Nga indi ikaw isahanon
May kaingud ikaw
Nga sa imo nagalantaw?

Kabalo bala ikaw
Nga gusto mo magkalipay
Sa kasubong mo
Nangil-ad sang gamu?

Kabalo bala ikaw
Nga may responsibilidad ka
Sa pag-atipan sa iban
Kasulhay ila maaguman?

Kabalo bala ikaw
Nga madamu mahalitan
Kun ikaw magpatumbaya
Kasubong sang mga bulak nagakalaya?

Kabalo bala ikaw
Sa imo paghinulsol
Makaagum ka katawhay
Kag mapahilayo sa panulay?

Kabalo bala ikaw
Nga magdangop sa Diyos
Ang mga gumontang
May lugar nga ipahamtang?

Kabalo bala ikaw
Ako, kita tanan
Nga ang paghirupay
Nagabug-os sang panimalay?

Ikaw kabalo bala
Kay tanan ini isa ka pagtilaw
Sang aton Diyos sa ibabaw?

Pamukaw

Criselda Rivera Compas Tambanillo

Pamukaw

ni Criselda Rivera Compas Tambanillo

Kalamidad sa sining panahon
Sin-o gid bala ang maka-uyon?
Apang wala na kita sarang himu-on
Kundi  aton atubangon.

Sa kadam-an aton mabatian
“Tungod kay amu ni,  tungod kay amu na”
“Tani amu sini,  tani amu sina”
“Basol dire,  basol dira”

Apang wala gid ni isa nga nagamitlang
“Sa akon sala,  sa akon sala,
Tungod sa madamo nakon nga sala,
Madamo na nga kabuhi ang nadula”

Sa pihak sang kahul anan
Dala sang Dengue nga kahalitan
Kabay pa aton man matalupangdan
Nga tanan kita nangin kabangdanan

Abyan binagbinaga,
Tanan sa kalibutan sang Diyos gintuga
Apang ngaa amu sini ang nangin resulta?
Indi ayhan tungod man sa kapabayaan ta?

Kabay pa nga indi pa ulihi ang tanan
Ginagmay man nga bagay may kabilinggan
Pareho sang dengue, lamok nangin palaagyan
Apang ang halit, nabatyagan gid sang tanan

Ini tanan isa lang ka pagpamukaw
Nga sila,  kita,  ako kag ikaw
Dalagko man o galagmay
Sa sining kalibutan may responsibilidad nga magkatuhay.


Ang manunulat isa ka manunudlo sg Guinacas Elementary School,  District of Pototan 2, Div of Iloilo.

Source: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2596903100371256&id=100001547739598