Eleksyon

IMG_20190504_171200

Eleksyon
ni Pio Morano

Eleksyon sa amun Banwa
Mga kandidato naga baka baka
Hamili kag sagrado mu nga boto
Ila gid nga napangayu sang todo

Kandidato nga husto ang tinutuyo
Hantop nga serbisyo ang punto
Para sa tawo
Para sa publiko

Pumuluyo sa barangay ko
Andami ang inyu boto
Indi pag ibaligya bisan kay sin o
Pag antos sa ulihi maaguman mu

Subong nga adlaw may tsansa ka
Pilia gid sang maayo ang tagdumala
May manggad man o wala
Basta kahibalo sang panghimanwa

Botoha! Botoha! Botoha
Ang tawo nga matarong
May panan awan kag maayo ang handum
Banwa mu mangin madinuagon

Sa mga madaug subong nga eleksyon
Panginbulahan halin sa akon taguipusuon
Sa mga kamot ninyu ang desisyon
Kauswagan sang banwa naton

N.B. – una nabalhag sa FB sa manugbinalaybay

Advertisements

Nanay

Nanay - Pio Morano

Nanay

ni Pio Morano

Ang akon Nanay
Isa man sadto ka gwapa nga lin-ay
ManeliƱa ang dagway
Mga soltero naga-ilinaway

Isa ka maestra nga dedikada
Nag-antos tukad sa bukid
Para sa ekonomiya kag pamilya
Tumandok kag tag-lugar nagbulig
Agud ang kabuhi indi maglulid

Mga kabataan iya gin-edukar
Bisan malayo ang bukid
Kami nga iya kabataan nahidlaw maghulid
Sa amon nanay mahipid

Nangin retirada upod iya mga amega
Si Nang Naning, Beling kag Merla
Tertiary kag divine mercy ang gin-puntirya
Naglipas ang mga panahon… ulianon na sila…

Subong nga bulan sang Mayo
Hatagan ka sang lawas nga maayo
Maselebrar kita sang kaadlawan nyu
Mother’s Day nga para gid sa imu.

Malipayon nga adlaw para sa imu
Nanay ko palangga ka gid namon
Sang mga anak kag sang mga apo mu.

——

Ang manugbinalaybay: isa ka Master Teacher 2 sangTapaz CENTRAL Elementary School, Tapaz West District, Tapaz Capiz.