Katingalahan

KATINGALAHAN
ni Leynold Sansaet

Daku gid ang akon katingala sining sapat nga kanding bala..
Hilamon ang ginaharab..ngaa ang naga guwa
SIRAPINA?
kasubong man sang karbaw kag baka
Ang naga guwa.ENSAYMADA?
Indi man magpaulihi ang kabayo sa ila..
Ang gaguwa..PAN DE SYOSA!
Kung imo malapakan..
Daku nga disgrasya….

Ginkuhaan: https://www.facebook.com/100000733221994/posts/2591850797516002/

Advertisements

Amargoso

Amargoso

ni Leynold Sansaet

Ang amargoso gabulig pa ragusros sa imo pwersa
Pait sa umpisa..may namit naman sa punta..
Ang gadunglay nga sanga..sarang ya mapatig a…
Gani amorgoso magkaon ka na….

Gingikanan: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2590800144287734&id=100000733221994

Kabalo Bala Ikaw?

Question mark-600x752

Kahibalo Bala Ikaw?

ni Gil Camporazo

Kahibalo bala ikaw
Nga indi ikaw isahanon
May kaingud ikaw
Nga sa imo nagalantaw?

Kabalo bala ikaw
Nga gusto mo magkalipay
Sa kasubong mo
Nangil-ad sang gamu?

Kabalo bala ikaw
Nga may responsibilidad ka
Sa pag-atipan sa iban
Kasulhay ila maaguman?

Kabalo bala ikaw
Nga madamu mahalitan
Kun ikaw magpatumbaya
Kasubong sang mga bulak nagakalaya?

Kabalo bala ikaw
Sa imo paghinulsol
Makaagum ka katawhay
Kag mapahilayo sa panulay?

Kabalo bala ikaw
Nga magdangop sa Diyos
Ang mga gumontang
May lugar nga ipahamtang?

Kabalo bala ikaw
Ako, kita tanan
Nga ang paghirupay
Nagabug-os sang panimalay?

Ikaw kabalo bala
Kay tanan ini isa ka pagtilaw
Sang aton Diyos sa ibabaw?