Amay

Amay
ni Anthony Hilagos Liobet

Madamo klase ang amay –
May matutum nga amay, o
Mapinabaya on
May mga amay nga may itlog o
May amay man nga wala sang itlog
May mapinalanggaanon nga amay o
Di gani Mapintas
May mahinatagon nga amay o
D gani Dalok dalok
May matarong nga amay o
Di gani bastos
May mabuot nga amay o
Di gani tonto
May amay nga insakto ang otok o
d gani buangit
May mapinangamuyo on nga amay o
May ara nga Indi man
May mahipos nga amay o
Di gani wakalan
May simple nga amay o
Di gani magarot
May amay nga ang presencia ara o
May ara nga amay nga halin sang una ang presencia dili gid nakita.
May amay nga ehemplo ang kabuhi
Sang kaayo kag hindi manami…

Labaw kag labi sa tanan walay sang perpekto nga amay…

Ako gani d ko bal an kon ano klase ko nga amay,
Ang akon lng gid nga mga bata ang makalaragway sang akon pag ka Amay.

Maayo nga adlaw sa mga Amay nga nangin amay sang ila mga kabataan!

Source: https://www.facebook.com/100000153553883/posts/4653103524704720/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.