ADLAW NGA PAGKABUN-AG

ANG ADLAW NGA PAGKA BUN-AG SANG AKON DALAGA
Ni Lynold Sansaet

lyam keil sansaet

Indi gid ako malipat sa sini nga petsa
Kung sa diin nagpasakit ang imo mama
Ako nagahulat nga may daku nga kakulba
Nga kamu nga duha kuntani mapalayo lang sa disgrasya

Paano mo nakuha ang ngalan mo?
Kay sa bata nga lalaki ako nagadamgo,wala ka nag agi sa ultrasound para suspense kuno???
Sa imo paguwa nagatamod gid ako
Kag “buka” ang nakit an pagbitin-suli sang paltera sa imo,nagyuhom na lang ako

Gilayon ko ikaw gnkugos kag gnhalukan
Bangud sa pag isa namon ni mama mo ikaw ang katumanan
Kadasig sang tyempo,wala ko natalupangdan
Dalaga na gali ang bata ko nga angkilan

Indi ako malipat sa porma sang imo ilong
Kay daw kinumos nga bubble gum kg ginpilit sa imo nawung
Apang sa amun wala na sang pinakamatahum
Wala iban,.kundili ang LYAM KEIL
Nga hatag sang makagagahum sa amon diri sa kalibutan

Apang lantawa bala karon ang imu hitsura
Isa ka na ka maanyag kg matahum nga tinuga
Kasubong ikaw sa  karakter sa pabula
Ikaw gali ang matahum nga SWAN sa UGLY DUCKLING nga istorya

Beynte ka na gali Daw indi ako makapati
Pamatuod nga ako kag ang iloy mo tigul it na gid gali kami
Sa paglakat sang panahon
daw wala lang nabal an
Ang pagkabata mo laragway na lng
Nga indi mo dapat pagkalimtan

Happy birthday na lang ang akon masambit
Sa akon bata nga ang kilay daw kinudlit
Ang imo abilidad imo lang kuntani mapaambit
Sa tanan nga tinuga nga kulang ang kabuhi sang pilit….

Sa imo kaadlawan,
Ako wala sang mahatag sa imo
Kung indi ang pagpalangga ko sa imo nga wala sang metro
Kay bisan pa ining kabuhi ko nga hamili
Akon igasugal kag igatahag sa imo palangga ko

Malipayon nga kaadlawan
Akon anak nga wala sang katupungan
Ikaw kuntani pagkamayuhon kag labaw sa nga tanan paga amligan
Sang mahal nga DIYOS nga naghatag sang kabuhi kag makagagahum sa tanan….
Happy Birthday BABY YAMZ

(indi lang anay magsabit “mr.swabe”nga toto KIAN ko kay adlaw subong ang matahaum nga magulang mo..)

Reference: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2758412380859842&id=100000733221994

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.