Katingalahan

goat

KATINGALAHAN
ni Lynold Sansaet

Daku gid ang akon katingala sining sapat nga kanding bala..
Hilamon ang ginaharab..ngaa ang naga guwa
SIRAPINA?
kasubong man sang karbaw kag baka
Ang naga guwa.ENSAYMADA?
Indi man magpaulihi ang kabayo sa ila..
Ang gaguwa..PAN DE SYOSA!
Kung imo malapakan..
Daku nga disgrasya….

Ginkuhaan: https://www.facebook.com/100000733221994/posts/2591850797516002/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.