Kabalo Bala Ikaw?

Question mark-600x752

Kahibalo Bala Ikaw?

ni Gil Camporazo

Kahibalo bala ikaw
Nga indi ikaw isahanon
May kaingud ikaw
Nga sa imo nagalantaw?

Kabalo bala ikaw
Nga gusto mo magkalipay
Sa kasubong mo
Nangil-ad sang gamu?

Kabalo bala ikaw
Nga may responsibilidad ka
Sa pag-atipan sa iban
Kasulhay ila maaguman?

Kabalo bala ikaw
Nga madamu mahalitan
Kun ikaw magpatumbaya
Kasubong sang mga bulak nagakalaya?

Kabalo bala ikaw
Sa imo paghinulsol
Makaagum ka katawhay
Kag mapahilayo sa panulay?

Kabalo bala ikaw
Nga magdangop sa Diyos
Ang mga gumontang
May lugar nga ipahamtang?

Kabalo bala ikaw
Ako, kita tanan
Nga ang paghirupay
Nagabug-os sang panimalay?

Ikaw kabalo bala
Kay tanan ini isa ka pagtilaw
Sang aton Diyos sa ibabaw?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.