Ang Paghalong

Rolan Tach

Ang Paghalong
ni Rolan Tach

Sa pag byahe sa dalan
Permi paminsaron
Pamilya nagahulat
Kada kasisidmon

Sa dalan mag padalagan
Indi pagpatam-an
Kayman ang disgrasya
Unay sa kalawasan.

Apang may isa ka naga motor
Nagaharorot nga daw wala ànimo
Gulpi nag overtake sa akon
Sa wala nga dalan gulpi nag liko

Wala gid gapamahong-pahong
Sugata wala kamolalong
Gulpi lang lumagapak
Sa tunga dalan humaplak.

Pobre nga sugata wala maghuna-huna
Sa ka abnormal sang kasumalang
Sya ang gin dalasa
Tadlong nga panglakaton
Gin umid sang tonto sa kadimalason.

Ang ini nga hitabo
Natabo pila gid lang kaginutlo
Didto sa may kababayan
Malapit sa kapunungan
Gani dapat sa dason
Mga nagamotor, halong mga abyan.

Ini nga binalabay
Akon gin dihon
Agud ipabatyag
Sa mga tawo nga sa dalan salawayon

Ang pagdalagan sa karsada
Indi katulad sang karera
Kag kon ikaw ang masangit
Kon indi impyerno didto ka sa langit.

Source: Rolan Tach

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.