Eleksyon

IMG_20190504_171200

Eleksyon
ni Pio Morano

Eleksyon sa amun Banwa
Mga kandidato naga baka baka
Hamili kag sagrado mu nga boto
Ila gid nga napangayu sang todo

Kandidato nga husto ang tinutuyo
Hantop nga serbisyo ang punto
Para sa tawo
Para sa publiko

Pumuluyo sa barangay ko
Andami ang inyu boto
Indi pag ibaligya bisan kay sin o
Pag antos sa ulihi maaguman mu

Subong nga adlaw may tsansa ka
Pilia gid sang maayo ang tagdumala
May manggad man o wala
Basta kahibalo sang panghimanwa

Botoha! Botoha! Botoha
Ang tawo nga matarong
May panan awan kag maayo ang handum
Banwa mu mangin madinuagon

Sa mga madaug subong nga eleksyon
Panginbulahan halin sa akon taguipusuon
Sa mga kamot ninyu ang desisyon
Kauswagan sang banwa naton

N.B. – una nabalhag sa FB sa manugbinalaybay

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.