San-o Naman?

San-o Naman?
ni Junjun Alpas Jr.

Makahilidlaw nga palagwaon nga akon pirme ginahandum..
Pagtukar kag paghataw ang akon kalingawan kag paglaum..
San-o naman ako makasaka liwat sa entablado agud magpasadya?
Dala ang inuglampos sa instrumento kaupod sang yuhom ni Adan para kay Eva..

Junjun Alpas Jr.

Manugbinalyabay

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.