Suba sa Jamindang

Jamindang Brook

Suba sa Jamindang

ni Gil Camporazo

Ang ulan indi mapunggang
Kun ang bagyo nagabagangbang
Sang hanging huyop wala na sang iban
Pasin-ohon basta ara na sya sa dalan.

Tubig sa suba naga-alapaw
Sang buhos sang ulan halin sa ibabaw.
Suba sa Jamindang ayaw pagsalawsaw
Kay basi ikaw maanod kag magtyabaw.

Si mam kag si sir namingawan
Pilang nahut ila kabataan
Tungod sa suba nga ila ginaagihan
Nagaupang padulong sa ila buluthuan.

Wala sila sang mahimo
Kundi mangamuyo sa Makaako
Nga sila mapangapinan sang daku
Sa katalagman sila mapalayo.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.