Kaadlawan Sg Akon Asawa

Kaadlawan Sg Akon Asawa
ni Michael Ray Suspeñe Magon

Sa akon asawa nga pwerte ka gwapa
May malawig nga pasensya sa bata kag bana
Manamit mag luto sang bihon kag laswa
Masako permi magpang laba.

Sa imo kaadlawan ako naga tamyaw
Ang imo pagpalangga akon gina padayaw
Oh ana akon asawa palangga ta ka
Kabay ang Ginoo pakamaayuhon ka.

mrs magon

N.B. – May pahanugot nagikan sa tagbinalaybay nga ibantala diri. Kuha ini sa iya nga Facebook.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.