Panahon kag Ginikanan

1 – PANAHON

sinulat ni: Mr. WELLGEN CAIMPON TAGADUAR
Teacher 1
Buga National High School
Brgy. Buga, Leon, Iloilo

Sang – una, subong, kag sa palaabuton,
Aton binagbinagon, agod aton mahibaluan ang panghangkat sang panahon.
Sa diin na bala kita subong?
Sa subong nga panahon sa makabag – o nga teknolohiya kita nagasandig.
Komunikasyon, transportasyon, social media kag madamo pa,
Sa aton matag – adlaw nga pagpangabuhi ang may dako nga impluwensya.
Apang sa paggamit dapat kita mangin responsable,
Agod malikawan ang problema nga dulot sini sa ulihi.

Ang sang – una nga panahon, tama nagid kalayo,
Pagbag – o sang palibot sa aton may dako nga dulot.
Pahimuot, kinaiya kag pagpangabuhi sang mga taho lain na,
Halos tanan sa aton ang kinaandan nalimtan na.
Responsibilidad sa kaugalingon, isigkataho kag banwa ginabalewala,
Halos kaugalingon na lang naton ang ginasamba.

Sa diin na kita padulong?
Ano ang aton palaabuton?
Sa sitwasyon sang kalibutan subong,
Dapat kita magkahangawa.
Sa mga posibilidad nga maaguman ta,
Mga palaagyan nga sang aton Tagtuga ginaaman,
Kalamidad kag mga trahedya dapat naton paghandaan.
Kita magmanginhalungon, kag sa aton kaugalingon mangin alamon.
Pag – ampo kag pagpangamuyo,
Agod kita ubayan sang Dios nga Makaako.

2 – GINIKANAN!

Ginikanan, tamda ang inyo mga kabataan!
Ubayi sila sa ila mga pamatasan,
Sa ila bwasdamlag dapat kamu mag – ulikid,
Pag – ubay kag paglaygay sa ila may dako nga bulig.
Ginikanan istoryaha ang inyo mga kabataan,
Buksan sa pagpamati ang inyo mga dulunggan,
Bonding time sa mga kabataan indi pagkalimtan
Agud plano o problema man nila inyo mahibaluan.
Ginikanan, indi gid pagpabay – an ang inyo mga kabataan,
Maayo nga bwasdasmlag para sa ila inyo gid i – aman
Agud sa ulihi man kung wala na kita sa ila luyo,
Sa pagpangabuhi sila man may ihibalo.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s