Nasalapuan Gid Man (part 4) – Edwin Quizan

Part 4

Si Mamer Gellicanao ang nagapamaypay sa iya. Manghod ini ni Vevincio Gellicanao nga konsehal sang dakbanwang Himamaylan. Sia ining ginatugyanan sa pagpatikang sang mga basnigan kag mansuryahan nga ginapanag-iyahan sang iya wala’y asawa nga magulang. Mahirop sila nga mag-abyan sanglit masunson sila nga nagakit-anay kon magdungka ang ila palangisdaan sa barangay Aguisan.

Malip-ot lamang kon magyuhom si Mamer apang palalahog ini kaayo ilabi na gid sa iya kag sa mga buso sang ila sakayan-dagat.

“Abi ko gani kon sin-o lang nga good-looking-man ang nakita ko – gali kay ikaw man lang,” pulong ni Mamer sang makalingkod na si Marino. Sia pa ang nagtigis sini sa beer glass sang ilimnon. “Wala ako maghunahona nga makatultol ka diri, Marino. Ngaa ari ka?”

“Ari ka man mo…”

“Amo ina ang tuno sang sugilanon nga indi ko gid naluyagan sa imo. Kon pormal gani ang pamangkot — pormal man ang sabat.”

Nakakadlaw si Marino. Kon indi pa lang niya sunado ang kalibre sang abyan mahimo nga maretira na sia sa atubangan sini. Indi likom kay Mamer nga sia katapo man sang Fishery Club. Kon ano gani nga ukasyon ang pagahiwaton sang klab indi mahimo nga indi sia maimbita. Kag indi lang kis-a nga nagakaupod sila ni Mamer. Madamo na nga besis. Makahalam-ot matuod nga mabatian sa abyan nga “wala ini maghunahona nga makatultol sia sa Auditorium sang Fishery Club.”

“May dala ka nga pareha, Marino?” patuhay sang ulihi nga pamangkot ni Mamer.

“Wala, Mer,” ang malip-ot nga sabat.

“Kon amo, sin-o nga pating ang kabuylog mo kaina sa biranda?”

“Nakita mo?”

“Huo, nakita ko.”

“Indi sia pating nga may manubo sang lupad, Mer. Sia si Adelina Gregas. Duktora sia.”

“Duktora sia sa ano – sa medisina? Sa dentistry? Sa pilosopiya? Ukon basi duktora sia sa mga kasingkasing.”

“Indi, Mer,” nagaribok gid ang balatyagon ni Marino sa ginabanta sang abyan. Dapat mo mahibal-an nga sa East Negros University man sia nagtapus — karon lang nga tuig. Isa sia ka  Octoberian.

Dead nga dead ka sa iya, ha?”

“Matahom naman sia, Mer, di ba?” nakangisi si Marino.

Nangyam-id lamang si Mamer sa iya nabatian. Gin-ubos sini lag-ok ang nabilin pa nga unod sang iya baso.

“Mapamangkot ko, Marino,” napikpik ni Mamer ang butkon sang abyan. Pinahiran niya anay sang iya palad ang nagpundo nga bukal sang ilimnon sa iya bibig. “Diin kamo magkilalahay sang duktora nga ina?”

“Sa Senulog Festival, Kabankalan.”

“Gab-i ukon adlaw?”

“Gab-i — sa sinaot.”

<– Part 3                                                                     Katapusan –>

Advertisements

2 responses

  1. Pingback: Nasalapuan Gid Man(part 3) – Edwin Quizan | Tumandok

  2. Pingback: Nasalapuan Gid Man (katapusan) – Edwin Quizn | Tumandok

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.