Binalaybay ni Eugene Quizan Agudania

Eugene Quizan Agudania

Eugene

Ang duha ka binalaybay nga gindihon ni Ginang Eugene Quizan Agudania, isa ka manunudlo sg Filomena G.Gequillana Elem.School, Division sg Negros Occidental.

1. T-E-A-C-H-E-R

T-inuga ka sang Ginoo,o talahuron nga tawo.
E-hemplo ka sa tanan,dapat gid pasidunggan.
A-bilidad kag kaalam,suga sa madulom nga dalan.
C-haracter mo nga mapainubuson,
nagabaylo bisan sang malaut nga tawo.
H-uwaran ka sa tanan,kami
imo gintudluan;sulat,basa,
kag suma,agud mangin maalam.
E-veryday ikaw gid naga
paeskwelahan,agud kami
imo matatapan,
sa pihak sang kabudlayan.
R-eady sa tanan nga pagtilaw,
ubra kag pagpulaw.Ikaw
halangdon,dapat gid dumdumon.
O manunudlo,
Hinigugma namon.

(Ang TEACHER nabalhag sa TAGA DEPED AKO REGION VI (WESTERN VISAYAS sg Facebook)

2. “HALIGI SANG PANIMALAY”

Ang Ginoo nagtuga mga haligi sang panimalay;
Sa isa ka tinutuyo magadala sila kalipay,
Kag sa pangabuhi magahatag
kasulhay.

Sila idulo sang ila asawa kag mga anak,
Bangud sila instrumento sang kabuhi kag pagpanganak;
Paghatag giya kag kinahanglanon;
Pagpangita sang adlaw adlaw nga kalan-on.

Sa mga amay nga huwaran,
Dapat kamo pasidunggan,
Sa tanan niyong binuhatan;
Tubtob sa kamatayon,dili kamo
malipatan bangud sa paghimo
sang inyo katungdanan.

#SA MGA AMAY SA KALIBUTAN,SA INYO GINAHATAG ANG KADAYAWAN!
#HAPPY FATHERS’ DAY!

(Ang “HALIGI SANG PANIMALAY” nabalhag sa kaugalingon nga pahina ni Eugene Quizan Agudania sadtong June 21 sa Facebook) Ang mga nasambit nga binalaybay ginbalhag diri sa pahanugot sg tagsulat. Ini nga binalaybay napalhag sa Facebook.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s