Paghigugma….Lumabay nga daw Aso

paghigugma FB cover timeline photo Paghigugma….Lumabay nga daw Aso
Ni: Haze Lopez

Kada gab-i sa akon pagpiyong;
Imo nawong akon ginhandum,
Ginapangamuyo nga ikaw liwat maangkon,
Bisan na gid lang sa dalamguhanon.

Sa pagmuklat sang akon mata;
Yuhum mo ang gusto makita,
Agud bisan paano malipay ako,
May pagbakho man ang kasing-kasing ko.

Sa pihak sang kamatooran nga indi ka na maangkon;
Nagapasimpalad nga imo man lang tamyawon,
O’ ano ayhan ang mabatyagan sang akon tagiposoon;
Kung tagaan mo tsansa nga liwat pagabatunon.

Ining akon paghigugma indi gid madula;
Magaanaw man ang akon mga luha,
Magalambo gid lang pareho sang mga bulak;
Puksion man sang iban,
hunahuna ko ikaw lang ginapangita.

Apang may pag-asa pa bala ining kabuangan?
Sang makalolooy nga gintamparos kag binayaan,
Gapanghakroy sa sobra nga kasubo;
Problema ginapaagi nalang sa pagpangamuyo.

O’ diin ka na subong tinuga nga ginahandum;
Nali lang nadula nga daw aso sa kadulom,
Sa kabutigan bala ikaw pinanamkon?
Nagdulot sa akon kasubo kag balakhoon.

Kon mag-abot man ang panahon nga kita liwat magkita;
Tinguhaon ko nga mapanas ka sa akon huna-huna,
May kasakit man nga nabilin sa akon balatyagon;
Igalubong nalang sa lapnoy kag lapak-lapakon.

[ini kuha sa pahina nga Istoryahe Ako – Mga Istorya sang Paghigugma sa Facebook nga ginapanag-iyahan ni Haze Lopez. Sa gihapon may pahanugot ini nga ibalhag diri.]

interest on 1 million pounds

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s