Ang Ina-giyan ni Sister Elwood sa Mission

Ang masunod isa ka halandumon kag matuod nga salaysay ni Sister Jesica Michele Elwood nga isa ka misyonarya sg The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints nga nagserbisyo sa Bacolod Philippines Mission kag nag-alagad sa La Carlota. —

Sister Elwood

Sister Elwood

Ang salaysay ni Jesica:

Nagalagad ako sa Bacolod Philippines Mission sa March 2010 asta October 2011. La Carlota ang pinaka dugay nga area ko. Ara ko dira para sa Lima ka transfers. February 2011 asta sa August 2011. Nahidlaw ako sa mga tawo dira sa La Carlota kag indi ko gid malipatan ang mga experiencia ko dira. Damo ang akong natun-an sa mga miyembro kag sa mga investigator ko sadto. Mga apat ka tuig [bulan] na sang ako nagsaylo sa iban nga area kag sang ako nagpauli. Indi ko malimpatan ang Tanan nga mga tawo dira. Palangga ko sila sing tuman ka dalom Kag ang handum nakon amo nga makakita ko sila liwat sa ini nga kabuhi, kag kuntani, makatupad ang mga mansion namon sa pihak. Sang sa La Carlota ako, nagtudlo ako sa madamong mga tawo. Wala ko tion nga isulat ang tanan nga mga ngalan. Pero gusto ko istoriahon sila. Kag ipahibalo sa ila sing gamay nahanungod sa akong kabuhi subong. Nagkilal-anay kami sang bana ko sa mission. Didto kami sa Victorias una nga nagkitan-ay. Siya ang district leader ko sa unang duha ka transfer sang ara ko sa La Carlota. Ako nagpuli sang October 2011. Siya man nagpuli sang October man pagkatapos tatlo ka semana. Pagkatapos walo ka bulan nagpakasal Kami sa Bountiful Utah Templo. Subong may ara kami sang duha ka bata nga babaye. Ang panganay lapit sa duha ka tuig, ang birthday niya June 29th. Blue ang mata niya kag blonde ang buhok niya. Ang ngalan niya si Himaya Eve. Ginpili ko ina nga ngalan sang ara ako sa mission, siyempre, gusto man sang bana ko. Nagatudlo kami sa iya nga “ang Anak sang Dios magaabot sa iya himaya” (Alma 5:50). Ang ika duha si Ember Eliora. Pulo ka bulan na siya. Pula ang buhok niya kag blue ang mata. Ang buotsilingon sang ngalan niya Kasanag – ang Kasanag sang dios. Ang handum namon amo nga maguswag siya kag magpabaskog ang Kasanag niya, kag dugay dugay magabot siya sa presensiya sang dios. Subong ako ang nanay, asawa, kag secretary sa Primary. Ang bana ko, si Elder Scott sadto kag si Chandler na sa akon, nagaeskwela sa BYU kag nagaobra bilang software engineer. Nagapuyo Kami sa Springville, Utah sa karon.

Family of Jessica

Sister Jessica’s Family

Sa ihibalo sg tanan si Sister Elwood palangga gid sg taga-La Carlota. Sa pagbalik niya diri sa La Carlota, daku gid ang pag-abi-abi sa iya sg mga miyembro. Hidlaw man ang mga La Carlota Saints sa iya. Mga laragway nga nagasaad sg madinalag-on nga pagserbisyo ni Sister Elwood samtang ara pa sya sa mission:

Converted Family

Converted Family

Community Service

Community Service

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s