Painu-ino sa Binalaybay ni Sir Eareckson

Eareckson Delicana

Eareckson Delicana

PAMATAN-ON; SANG UNA KAG SUBONG
Ni: EARECKSON D. DELICANA

Kon imo natalupangdan sa subong nga panahon
Pamatasan sang tawo ilabi sang pamatan-on
Kadako sang diperensya kon ikumparar naton
Ano bala ang nahanuwaytuway nga mga rason?

Isa sini ang moderno nga teknolohiya
Nga sa mga kabataan ginhatagan importansya
Ang maayong nga pamatasan naga amat-amat kadula
Mas pili-on ang kompyuter, tablet, cellphon kag iban pa.

Isa man sa mga rason amo ang barkada
Nga daw ibaylo pa nila sa ila pamilya
Respeto sa ginikanan Sang iban wala na
Sing-alan, batu-an kag kung kaisa layasan pa.

Sang una nga panahon kon aton balikan
Ang maayo nga buhat kag mga pamatasan
Nagahatag kalipay sa mga ginikanan
Gina pabugal sa bisan kay sin-o lang

Simple nga mga kalingawan ang ila ginaubra
Lagsanay, panagu-ay, tumba patis, kag kon anu pa
Ayhan ang mga ini nadumduman niyo pa
Ang kalipay nga nabatyagan sobra-sobra.

Kon sa subong naman kung aton lantawon
Ang kalingawan sang mga pamatan-on
Facebook, instagram, kag youtube sa cellphone
Bilog nga adlaw dira naga pahulom.

Ikaw nalang sini ang magbinagbinag
Kon ini bala matu0od ang ginapabutyag
Ini isa lamang kaopinyon
Kag dapat nga aton respetuhon.

Goma Goma
Ni: Eareckson D. Delicana

Isa, duha tatlo! Ang singgit sang mga tawo
Butungon ang dyip, agud makabuylo
Bisan sang balhas indi makapanarapo
Makataklad lang sa dalagko nga mga bato

Goma-goma ang tawag sang mga katawhan
Sining bato-batuhon namon nga alagyan
Dalan nga mabudlay pakadto sa eskwelahan
Naga laputyak kag madanlog kapin pa gainulan

Kon indi gid masarangan ang pagbutong
Ahay, ang pobreng manunudlo mana-og nalang dayon
Mag amat-amat bitbit sang dala kag magpanglakaton
Kay ang mga bumulutho naga hulat sa amon

San-o pa ayhan ini matalupangdan
Agud ang katawhan indi na mabudlayan
Kay kon mag-inulan guba gid ang dalan
Ang tanan nga nagataklad ginabudlayan

BUMULUTHO SA UMA
Ni: Eareckson D. Delicana

Pagbutlak sang adlaw kami nagadali-dali
Preparar sang galamiton sa eskwelahan magkari
Maputos sang amon balon, kon kaisa wala gid gani
Apang gapanikasog, maeskwela gid kami

O daw sa ano kabudlay sining amon sitwasyon
Malayo kag malawig ang amon pagpanglakaton
Kon kaisa gutom pa, wala sing may makaon
Salamat Sa project PAT nga para sa amon

Ining kabudlay nga amon inagyan
Himu-on nga inspirasyon para sa kasulhayan
Sang mahal nga Diyos kabay kami ubayan
Kami naga pati nga indi Niya pagpabay-an

Agud ibalik ining amon pagpasalamat
Ang pageskwela tarungon nga wala sing pal-at
Para sa kalipayan sang amon mga ginikanan
Subong sang amon mga manunudlo man.

PAT-Pagkaon Aton Tatapon-feeding program of Dep,ed Cadiz withthe aid of LGU..

Ini ang tatlo ka binalaybay ginsulat ni sir Eareckson Delicana kag ginbantala sa Facebook kag dayon man salo ni Tumandok kag ipahayag diri para mabasahan sg kadam-an paagi sa Internet.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s