TUM-OK..

[Ini nga binalaybay gindihon sg akon kakilala bunga sg iya balatyagon nga dili mapunggan. Iya lang ginpautwas paagi sa sini nga binalaybay. May pahanugot ini nga ibalhag diri sa Tumandok. – Editor]

Bangod ikaw sipsip ikaw ginbutang.
Sang kawatan nga lider sa imo pulungku-an.
Kuno abi isa man ka ma alam.
Apang sa sulod walä man namang-an.

Ganì, ikaw nag gamit sg gahum
Pagtuman sa damgo nga walä pagla-um.
Bangod kwarta ang kinahanglan para sa sunod nga halintang,
Anhon mo kay puro ka man utang!

Kay may tinugyan sa imo nga ulubrahon,
Ikaw maubra kay sagäd ka kon tawgon
Bangod tanan gusto mo hap-an.
Arä karon, walä ka arap-arapan..

Yadto karon tinuga gapahimunong,
Kay nabal-an mo sa ubra mo may hinalung-ong..
Walä pagrespitar nimo ginpahambalan..
Ubrahon ang ubra nga indi mo masarangan!

Nga bangod sa ubra mo namalibad..
Sa indi mo maubra nga responsibilidad,
Galing kay sagäd ka gd sa gawì nga garök,
Sa puno, ang tinuga imo gin tum-ok!

Ikaw tinuga nga Judas!
Ponso Pilato, kon maipit dayon pang hugas!
Tanì ini nga panalambiton imo mabasahan..
Kag magdulöt man sa imo pagka kabalan!

Kon indi madala sg ulo mo nga mangö..
Simple nga dokumento indi mo mahimö..
Aku-a ang kamangö mo kag ibutang dä..
Tulog kag magpahuway sa bangä!!!

Advertisements

One response

  1. Baw kanami gid ah…anu-ano man nagrefresher course ko iya sa Ilonggo kay daw nalipatan ko na abi ang iban nga mga tinaga naton…pero gusto ko tani makabakal sang english-ilonggo dictionary…dugay na ko gapangita ti daw waay gid ko sang may nakit-an…may nabal-an kamo? salamat guid

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s