Ang Pagdayaw Sang Ginoong kag Gining United Nations

ni Gil Camporazo

Children in UN costumes[Ini nga pagdayaw sang Ginoong kag Gining United Nations guinpahayag sa La Carlota South Elem. School II sang nagtapos sila sang binulan nga paghiwat sang United Nations sadtong Oktubre 30, 1997. Si anhing Ginoong Nenito R. Tinagan, HeKaSi (Social Studies) supervisor sg Division of La Carlota nga nag-agda sa akon nga mangin tagdayaw.]

Isa ini kadungog para sa akon
Nga mangin isa ka pinasidunggan nga bisita
Sa isa ka kahiwatan nga halandumon
Kasubong sini, United Nations Culmination.

Sino guid bala ako nga magpamalibad?
Sa gintan-ay sa akon nga magahalad
Sang binalaybay nga sa duha magasaad
Sang ila mga kinaiya nga wala nagalubad.

Si Juan de la Cruz, bilang Ginoong tagapanguna
Sa iya mga kamot pagdumanakasalalay ang pat-od nga giya
Sa pagdumala kag pagpalakat sang ginharian niya
Padulong sa kadalag-an, sa bug-os nga tao himaya.

Kag indi lamang siya nagaisahanon
Kay yara si Maria Clara, gining nga magayon
Magabulig sa iya sa tanan nga buluhaton
Wala sang makapukan sa ila kay sila nagahugpong.

Dili ko sila mapaanggid sa mga bantog nga artista
Kay sila mismo may yara nga kinaiya
Nga gindihon kag ginhatag sang Mahal nga Diwa
Para nga sila manging tuay nga tinuga.

Sa imo, halangdon nga Ginoo
Ang imo kaisug kasubong sang leon
Nga bisan ano man nga mabangis nga hayop sa talon
Wala sang makalutos tungod sa kapagros kag alisto dayon.

Sa imo, halangdun nga Gining
Ang imo katahum kasubong sang malahalon nga bato
Nga bisan sin-o makakita, nagayaob tudo
Sa imo ipakita kun paano magrespeto.

Bulahan ang inyo mga ginikanan
Sa pagbatiti sa inyo, wala sing kapin kag kulang
Sa paghinakop wala sing pagkahuyang
Ini tanan padulong sa inyong kadalag-an.

Masakit man batyagon kun sila sikwayon
Bilang ginikanan sila dapat palanggaon
Ipakita sa ila ang pagtahod nga dunganon
Kay sila mga tinuga nga Diosnon.

Sa inyo nga duha dapat ipairal
Putli nga paghigugma kag ang pagmahal
Sa tagsa-tagsa ka mga tinuga sa kalibutan
Ang Mahal nga Dios dapat pasalamatan.

Kag diri ko na lang dulugan
Ining pagdayaw, pagpanalambiton
Sa inyo nga duha nga nahamut-an
Paalam, paalam na. Salamat sa tanan.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s