Kompyuter, Kompyuter Halit Ka

Kompyuter

Naga-amba nga Boy Scouts

Indi malipod sa aton igtalupangod ang sitwasyon sg mga kabataan sa karon o mga ulihing tubo, ilabi na gid sa ila pag-eskwela. Ang ila huyog amo ang paghampang sang kompyuter. May mga ginikanan nga nagaproblema sina kun paano matugunan ang ina nga problema: ang pagbuyo sang ila kabataan sa hampang nga kompyuter, kun sa Ingles pa, Internet Gaming. Daku ang tiempo ang gina-usik nila. Bisan pagkaon nila ginakalipatan na.

Kag indi man ini lipod sa kay Niel Capinit. Gusto nya nga makabulig bisan pa anu. May isa katinion nga gin-usik nya sa pagdihon sang isa ka bag-o nga ambahanon nga ang ginatukoy ang pagsugpo sa bisyo sang mga kabataan sa walang sang katapusan nga paghampang sa kompyuter, bisan ila pag-eskwela ginapatumbayaan na. Temprano makadto sa eskwela pagkabuhi deretso gilayon sa ginahampangan nga kompyuter kag didto mahapunan o magab-ihan.

Malain pa naapektuhan na ila pagbutho. Indi na sila makatapos sa pag-eswela. Ang resulta maguba ila buasdamlag. Bisan sa pagpangita sang trabaho wala sang mabaton sa ila kay wala sila sang diploma nga ipakita.

“Kompyuter, Kompyuter”

Naghimo sang isa ka binag-o nga ambahanon si Niel sa bulig sang iya mga abyan nga nagpatigayon sang musika kag sa paghimo sang video. Natawo ang ambahanon nga “Kompyuter, Kompyuter” Pilahan man ka binulan nangin isa na ka masugid nga ambahanon ini.

Ari ang nasambit nga ambahanon nagikan sa YouTube nga ginapanag-iyahan ni Sir Niel Capindit, upod ang iya nga lyrics:

Niel Capindit

Capindit

Sin-o si Niel Capindit?

Siya tumandok sang Leon, Iloilo, isa ka probinsya sa Panay. Isa sya ka Farm Supervisor sang isa ka hacienda diri sa Dakbanwa sang Bago. Nakapakig-abyan sya sa isa ka manunudlo sang elementarya kag naging katuwang sya niya sa Boy Scouts Training. Sang tuig 1994, naghanas sya parte sa Boy Scouts Basic Training Course. Sugod sadto asta pierme sya nagabuluntaryo kun may hilikuton scouting sa ila lugar.

Sa karon katapu na sya sang woodbadge team nga sa diin nagkitaay kami didto sa Jamborette sang Negros Occidental Council nga ginhiwat sa Gawahon Eco_Park, Dakbanwa sang Victorias.

Ang “Kompyuter, Kompyuter” nga iya ginkompos didto nya ginapatukar kag gina-sunod sang mga kabataang boy scouts paagai sa pagkanta.

Tuyo sa Pagkomposo

Gusto ni sir Niel, paagi sa sini nga ambahanon ang mga kabataan makamaradmad nga ang kompyuter kun indi sa lugar nga paggamit makahalit gid sa ila. Nga kun anuman ang mga hitabo wala sang basulay. Si sir Niel wala nagapatumbaya para sa mga ulihing tubo.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s