Sa Diin Na Ang Kultura Sang Pilipino Sadto?

Makalilingaw.

Tumandok

Charl John Jagolinda Ang Manugbinalaybay

Nangin malipayon ang maestra na si Gng. Melanie C.Reyes kay nagminadalag-on ang iya pupil ang ginhanas sa paindis-indis sa binalaybay sa Cultural Contest sang ika-duha nga Distrito sang Division sang La Carlota sining ulihi lang.

Si Charl John Jagolinda ika-lima nga grado sa Cubay Elementary School nagdaug bilang ikatatlo nga lugar sa paindis-indis nga binalaybay.

Ang masunod ang gingamit nga binalaybay nga ginpahayag ni Jagolinda. Ini ginatig-ulohan, “Balik sa Duyan Sang Aton Kultura“.

I

Sa akon lamharon pa nga paminsaron
Akon ginahandum nga ang pungsod palanggaon
Kasubong sang pag atipan sang iloy ko nga balaynon
Puti kag halangdon, tunay nga mahigugmaon

II

Sanglit akon nakita ang mga modernong pamatan-on
Malaka na gid sa ila ang mga dungganon kag matinahuron
Nagakadula naman ang mga mapisanon
Nagasalig na lang pirme nga may nagahimo sang ila olobrahon.

III

Siling sang akon amay kalayo na gid kon imo ikumpara
Ang…

View original post 266 more words

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s