Ako ang BOSS… Ako ang KUSOG… Ako ang PAGBAG-O

Reaksyon ko ini sa ika-5 nga SONA sg Pangulong Benigno Aquino III sg iya nasambit ang dilanalan nga nagasiling: “Kamo ang BOSS… Kamo ang KUSOG… Kamo ang PAGBAG-O…”

President Aquino

TAGA-DEPED AKO… himuon ko ang nagakaigo nga buhaton… tungod komporme ako sa mga ginapanghambal sg pangulo nga “kita ang BOSS… kita ang KUSOG… kita ang PAGBAG-O…”

Bangud ako ang BOSS, tama nga buluhaton ang ara pierme sa hunahuna ko… pamensaron ko pierme ang pagpalangga ko sa akon isigkatawo subong nga pagpalangga ko sa akon kaugalingon…

Bangud ako ang KUSOG… himuon ko ang masarangan ko para matadlong ang mga balingag sa pagtudlo sg nakakaigo… sa sakdag sg mga programa sg akon agensya para sa kaayuhan sg mga kabataan, sa pamilya, sa barangay kag sa banwa…

Bangud ako ang PAGBAG-O… masugod sa akon ang paghimu sg ensakto, pagpaumod bisan gina-pakalain ako sg akon isigkatawo kasubong sg ginhimo sg Mahal nga Panginoon… itudlo ko ini sa akon pamilya… kun indi ako masaligan kag sakit lamang ako sg ulo… di ako magduha-duha pa nga maghalin sa akon palamugnan… indi ko iumid pa ang iban.

AMU ini ang kaugalingon ko nga panan-aw… kahibalo ako sg akon ginahimu… kun may gusto magsunod maayo… kung wala hindi lang ninyo ako paghusgahan…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s