HALUKI AKO

Ma. Lucille C. Manuelni Ma. Lucille C. Manuel

Haluki ako ,dampi sa pamulakan sa dumaan nga bubon.
Kong sa diin ang Sampaguita ga pamulak
kag ang mga malantiog nga bugang ga puyo,
Haluk nga ga haluguyon sa akon, sa abayan
Palayo sa arabales sang mga bagrong sang kalisud
Isa ka hapohap nga higamo nga gina tapna,
Haluki ako, dampi sa pamulakan sa dumaan nga bubon.

Ginsabat ni Edgar Siscar

Halukan ko ikaw

sa makanay nga dupoy-dupoy
sang kaagahon, malapit sa kabulakan
sang imong dunang bubon
sa diin magasag-ob sang gugma
sa silabo sang dughan sa kainit
sang kalayo bisan ang tugnaw
sang tun-og indi makapalong…

halukan ko ikaw…

[May pahanugot gikan sa tagsulat kag kuha ini sa Pahina Hiligaynon sadtong Sabado, Agosot 4 sa Facebook]


 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.