Kumare, Kumpare Nagbyahe

Isa ini ka sinulatan ni Edith B. Colmo nga nabalhag sa Negros Daily Bulletin sg Agosto 25, 2012. Isa ini ka malip-ot nga sugilanon nahanungod sa magkumpare kag magkumare. Anu bala ang ginhalinan ngaa nabuhat nila nga maglakat sa iban nga lugar?

Ang kaundan sg bug-os nga sugilanon ni Edith B. Colmo:

Suod nga mag-abyan sanday Lucy kag Trining. Dalagita pa lang sila naga-upod sa bisan diin magkadto. Dungan man sila nag-eskwela sa pribado nga boluthoan sa ila banwa. Pirme nagabakasyon si Trining sa lugar nanday Lucy kon tingadlaw. Amo man si Trining. Sobra pa sa mag-ulotod ang ila pagtamdanay.

Wala nakatapos pagtuon sa komersyo si Trining kay nagpamana kay Joey, isa ka driver sang bus. Si Lucy ang maninay sang iya bata.

Bangod kada duha ka adlaw kag magpauli si Joey, si Trining ang pirme kaupod ni Lucy sa ila poluy-an para updan ang mag-iloy. Si Lucy nakatapos sa pagka-sekretarya, gani nakasulod sa isa ka negosyo sang kahoy bilang checker. Malapit ang balay ni Trining sa gina-obrahan ni Lucy, gani pagkagwa sa hapon didto sia nagadiretso sa balay ni Trining kag maghampang sa bata.

Bangod malapit ang pagtamdanay sang duha ka babae, ginkabig man ni Joey nga suod nga abyan si Lucy, labi na nga nagkumarehay sila.

Wala nagapabaya si Lucy sa mga galastuhon sa balay ni Trining kay dira man sia pirme nagakaon kag tulog. Nagalahogay sila nga tatlo kon mag-abot si Joey. Medyo mestisohon si Joey gani mahagop sa iya ang babae. Wala sila makasal ni Trining, pero nagapuyo sa isa ka bobong bangod sa bata.

Isa ka gab-i, si Lucy ang nagluto sang panyapon. Igo lang nakaplastar sa lamesa nag-abot man si Joey gani dungan sila nga tatlo nagpanyapon. Lipod sa ihibalo ni Trining, samtang nagapanyapon, ang tiil ni Joey nagatanday sa tiil ni Lucy. Kag magtulokay lang sila sing halangpon. Si Lucy ang naghugas sang pinggan pagkatapos nila panyapon kay gindigamo ni Trining ang mga kinahanglanon sang bata bag-o matulog.

Sa kusina, ginsolosaplid ni Joey ang kilid ni Lucy, tubtob sang ulihi iya ginkawatan sing halok sa pisngi.

Gintulok sia ni Lucy. “Ay ano ka imo man, indi na ina ya lahog a.” Boroka ni Lucy.

“Wala man ko nagalahog kay matu-od gid man ang akon,” sabat ni Jeoy. Nauntat ang ila pagsu-yaay kay bation nga nagapadulong si Trining para magkuha sang thermos nga puno sang mainit nga tubig para dalhon sa ila kwarto. Maabtik man nga nagpagwa si Joey.

Sugod yadto sang tago nga relasyon nanday Lucy kag Joey. Isa ka adlaw, naglisensya si Lucy sa iya hepe nga mapauli sa probinsya para magdol-ong sang kwarta sa iya pamilya. Lipod sa ihibalo ni Trining, nagsakay sia sa bus nga ginamaneho ni Joey. Ang matuod wala sia nagpauli kundi nag-upod kay Joey. Didto sila nagtulog sa Cebu kay pagkasunod pa nga aga ang balik sa Bacolod. Sa Cebu daw nagdugos-bulan (honeymoon) sila. Ginpadala sa iban nga driver sang kompaniya ang bus kay pagkasunod pa nga adlaw sila nagpauli.

Natingala si Trining ngaa wala ka abot si Joey sa natalana nga tion sang iya pauli. Gani nagpamangkot sia sa opisina. Didto kag iya nahibaloan nga nagpabilin si Joey kay upod ang iya asawa. Natingala si Trining kon sin-o nga babae ang upod ni Joey. Sa iya pagpangusisa, suno sa panuaron sang kaupod nga driver ni Joey, iya nahibaloan nga si Lucy ang kaupod ni Joey. Daw malumpat sia sa kaakig pero nagpakalma sia kag ginhulat nga mag-abot ang bana.

Sa kinaandan, gab-i na nag-abot si Joey. Wala si Lucy. Naghipos lang sia kay iya ginhulat nga mag-abot si Lucy halin sa ila probinsya. Ikatlo nga adlaw kag mag-abot si Lucy. Gilayon nagreport sa iya trabaho, kag sa kinaandan, nagdiretso sa balay nanday Trining. Nagahilay-hilay sa sopa si Joey samtang masako si Trining sa paghanda sang panyapon.

Pagsap-ong gid ni Lucy, dayon ni Trining haboy sang masakit nga mga tinaga. “Aba, ari na ang bakasyonista nga nag honeymoon sa Cebu upod ang akon bana. Traidora nga kumare!” Dayon nya hampak kay Lucy. Matambag pa kuntani si Joey pero sia ang ginsunod hampak ni Trining. Mabutig pa kuntani sila ugaling kay may ginauyatan sia nga larawan sang duha samtang nagasabakay sa kama sang motel nga ginsekreto daho sang isa ka driver nga kaupod ni Joey.

“Grabe kamo Kumare, Kumpare nagbiahe! Mga wala huya. Manug-agaw bana. Maldita!” Singgitan ni Trining.

Indi matulon ni Lucy ang pag-eskandalo ni Trining kay madamo na nga tao ang nagalantaw sa ila. Gani naglakat sia pauli sa ila probinsya bisan dis oras. Nagluhod sa asawa si Joey para magpangayo pasensya.

(Pahibalo: Kuha ini sa Bahin sang Hiligaynon sg Negros Daily Bulletin, Agosto 25, 2012 nga tadya gikan sa ndb-online.com)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s