Ginbalay nga Gugma Gikan sa Baha

(Malip-ot nga sugilanon nagikan sa Bahin Hiligaynon sg Negros Daily Bulletin, Agosto 11, 2012)

sinulat ni Edith B. Colmo

Tuig 1998 4:00pm. Hinali nagbuhos ang mabaskog nga ulan kag nagapanihol ang mabaskog nga hangin bangod sa bagyo. Nagalakat sa dalan padulong sa ila poluy-an si Gina gikan sa boluthoan bilang manunudlo sa ika-lima nga halintang sang elementarya. Mga 30 minutos nga lalakton ang ila poluy-an.

May talabukon nga suba, paagi sa bangka. Nagadali-dali sia sing lakat para maabtan ang bangka.

Iksakto gid pagsaka niya sa bangka dayon paborhot sang makinista ang motor. Walay sapayan nga apat lang sila nga pasahero, pero madamo ang karga nga mga prutas gikan sa tabok nga isla.

Yara sila sa tunga-tunga sang kadadagatan sang hinali napatay ang motor. Ginhampak sila sing mabaskog nga balod kag nagadagoob ang kalangitan. Mabaskog man ang ula kag hangin. Ginbugsay sang makinista ang bangka kag nagbulig ang iban nga pasahero. Pero ang ila kusog indi makasagang sa kusog sang hangin kag balod nga naghampak sa bangka. Nagkulob kag naglutaw ang mga karga. Nagtipla-ag ang mga pasahero lakip si Gina. Wala sing nahawiran nga kagamitan si Gina kay ginpasulabi ang pagpakig-away sa balod para pangapinan ang kaugalingon. Makahibalo sia maglangoy, pero nagluya sia bangod sa baskog sang balod kag hangin. Nagpaanod sia sa koryente sang tubig. Maayo lang sa unhan may nagapatrolya nga manug-rescue ang Coast Guard. Gilayon nagborhot ang sakayan dagat sang Coast Guard padulong sa ila agud sagupon. Wala na sing pangalibutan si Gina, nagalutaw nga handay ang lawas sa isa ka mahaba nga kahoy.

Madasig ang pagsagop sa ila. Isa ka lalaki nga nurse nga volunteer rescuer ang nagsipit kay Gina padulong sa sakayan-dagat sang Coast Guard. Wala sing pangalibutan, gani gin CPR sia kag mouth-to mouth resuscitation. Mga 15 minutos nga apply sang first aid sa iya. Pagbugtaw niya una nakita si Bobby, ang lalaki nga volunteer nurse, pareho sila sing pang-edaron, kag wala man sing asawa.

“Kumusta mam imo pamatyag? Indi ka magkabalaka, luwas ka na sa katalagman. Maayo lang nakita namon kamo sang pagkulob sang inyo bangka. Upod ako sa patrolya sang Coast Guard. Ako si Bobby, isa ka nurse,” Pakalma nga sugilanon ni Bobby, nga amo ang kinaandan ginahimo sang rescuer.

“Sa diin ini nga lugar? Huh u hu.” Pamangkot ni Gina samtang nagahilibon. “Yari kita sa sakayan dagat sang Coast Guard. Manugdungka kita sa kilid sang opisina Mam,” sabat ni Bobby.

Gindaho niya ang isa ka tasa nga mainit nga noodles para mainit-initan ang lawas ni Gina. “Ubosa ini Mam para mabalik gilayon ang imo enerhiya,” hambal ni Bobby. Dayon man daho ni Gina kag gin-inanay higop ini. Wala pa maubos ang noodles nagdungka na sila sa kilid sang opisina sang Coast Guard. Ginhaklapan ni Bobby sing habol si Gina samtang gina-agubayan pagwa sa sakayan –dagat. Pag-abot sa opisina sang Coast Guard, may nahanda nga daster kag iban pa nga kinahanglanon sang babae para iya ilisan kay basa ang iya panapot. Ginpailis si Gina sa isa ka hulot. Yara sa gwa si Bobby nagahulat. Pagwa ni Gina, gilayon ginkuha ni Bobby ang gin-uba nga panapton ni Gina kag isulod sa plastic bag, kag ibalik man kay Gina. Nagsugilanon sila sang Komander sang Coast Guard. Didto kag nahibaloan nga isa sia ka manunudlo. Ang komander na ang nagpahibalo sa ginikanan ni Gina paagi sa panawagan sa radyo tuhoy sa pagsagop nila kay Gina.

Bangod gab-i na kag mabaskog ang bagyo, ila ginpakamaayo nga magpalipas sing gab-i si Gina sa ila opisina. Si Bobby ang nagapatigayon sang mga kinahanglanon ni Gina – panyapon kag tolologan. Malawig ang ila sugilanon. Nagabakasyon lang si Bobby halin sa Dubai bilang nurse sa isa ka bololngan sang gobierno. Sia ang nagasagod sang iya kautoran kag ginikanan. Duha niya ka utod ang napatapos pagtuon- isa manunudlo man kag ang isa arkitekto. Lunsay nagatrabaho, kag sila naman ang nagabulig sa ila duha ka manghod nga manugtapos na sa kolehiyo. Iya ginikanan kag kautoran nagasugo na sa iya nga magpangasawa. Ugaling wala sia sing napilian nga palangasaw-on. Wala sia luyag sa mga babae nga taga-iban nga pungsod. Mas gusto niya ang tumandok sa ila lugar.

Samtang si Gina, kinagot sa pamilya. Ang mga utod didto man sa luwas sang pungsod nagatrabaho. Isa ka nurse kag isa ka computer technician. Ang ila ginikanan lunsay pensyonado nga alagad sang gobierno.

Wala pa man sia sing nagustohan nga lalaki para pamanahon.

Sanglit nagatagring ang unos sang hangin kag ulan, ginpasulabi nila nga magpahuway na. Aga pa si Bobby nagbugtaw para maghanda sang pamahaw ni Gina. Dungan sila pamahaw tatlo sang Komander . Pagkatapos pamahaw, Si Bobby na ang nagboluntad nga madul-ong kay Gina para maseguro ang iya pagpauli. May mulomadlos pa nga ulan. Tupad sila sa polungkoan sang bus. Gin-updan sia tubtob makasakay sa bangka kag padulong sa ila poluy-an. Samtang nagasakay sa bangka,daw may trauma si Gina sa iya nataboan. Nagakurog ang iya lawas sa nerbyos. Nahalata ni Bobby ang pamatyag ni Gina. Gani iya ginhawiran sa abaga kag ginhambalan: “Indi ka magpakulba. Hawid lang sa akon.” Dayon niya kuha sang kamot ni Gina kag ginpahakos sa iya liog. Hugot ang panghawid ni Gina, nagahilibion sa kulba. Nagaduot ang malom-ok nga lawas ni Gina sa maskulado nga lawas ni Bobby. Nagadut-anay kon kaisa ang ila mga guya. Ginatabonan sang kamot ni Bobby ang kilid ni Gina samtang ginatakloban man sang iya jaket ang ulo sini, tubtob nakadungka sila sa bangkerohan. Nagsakay sila sa tricycle padulong sa poluy-an nanday Gina. Ginsug-alaw sila sang ginikanan sini. Ginpakilala ni Gina si Bobby. Gin-asoy ni Bobby sa mga tigulang ang natabo-an ni Gina. “Abaw toto, anghel ikaw sa amon bata. Madamo gid nga salamat sa imo bulig,” hambal sang iloy ni Gina. Ila ginhawiran si Bobby para panyaga kay pasado na alas dose sa udto. Gilayon naglakat si Bobby pagkatapos panyaga para indi magab-ihan sa bangka. Nakaginhawa sing madalom ang ginikanan ni Gina kay nakabalik sia nga buhi.

Nagkulpa ang unos, nagbulos ang masingkal nga init. Nagbisita si Bobby kay Gina kag naglisensya nga mabalik na sa Dubai para magtrabaho kay tapos na ang iya bakasyon.

Pero bag-o sia maghalin, iya ginseguro nga mapahangdo si Gina tuhoy sa ginabatyag sini nga gugma para sa dalaga. Bangod may dala sia nga panyaga para sa ila nga duha, dungan sila nagkaon.

Samtang ginahawiran ni Bobby ang mga kamot ni Gina,iya ginhambalan: “Gin, ikaw ang akon inspirasyon sa pagbalik sa trabaho.” Wala magsabat si Gina kundi nagbalos lang hugot sang kamot ni Bobby. Ginhakos sia ni Bobby kag halokan sa malom-ok nga pisngi sini. “Pagbalik ko mapakasal kita. Mapatindog kita sing balay malapit diri sa bolothoan para maluwas ka sa katalagman sa dagat sa imo pakadto pakari,”tug-an ni Bobby kay Gina.

Nagbalik sa Dubai si Bobby. Nagapabilin nga lab-as sa iya panumdoman ang pagsagop kay Gina gikan sa baha, diin nabun-ag ang iya gugma para kay Gina.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s