Tubtub sa Kamatayon ang Dumot

Isa ini ka malip-ot nga sugilanon nahanungod sa paghigugma. Bangod sa kapaslawan tubtub sa kamatayon ang dumot sang napaslawan sa paghigugma. Sinulat ni Edith B. Colmo kag nabalhag sa Negros Daily Bulletin sining Hulyo 14, 2012.

Ang kabug-usan sang sugilanon:

Si Meding ang ginakabig pinakatahom nga lin-ay sa ila minoro. Anak sia sang engkargado sa hacienda. Duha ka ulitao ang nagahangad nga makapangasawa sa iya. Sanday Robert kag Carl. Si Robert isa ka manugbolante sang chicherias, samtang si Carl anak sang manggaranon. Ugaling ang balatyagon ni Meding nahulog kay Robert.

Si Tyo Cardo, amay ni Meding wala nagadumili kon sino ang pamanahon ni Meding. Kon nagahigugma- anay sila, suportahan niya.

Bisan ano ka sako si Robert, nagatinguha gid sia nga makakadto sa balay nanday Meding kag wala nagakalipat magdala bisan ano lang nga pasalubong para sa bilog nga pamilya.

Masadya ang tanan kada mag-abot si Robert kay naanaran na sia sang pamilya ni Meding. Nagasunloganay sila.

Samtang si Carl, wala sing kaisog magpabutyag sing iya balatyagon kay Meding magluwas nga daw madulot ang iya mga mata kon maglantaw sa babae nga nagalakat padulong sa merkado kada aga kay nagapanindahan para sa ila karinderya.

Daku ang kakugmat ni Carl sang mabatian nga kalaslon na sanday Meding kag Robert. Nagsilabo ang kainit sang iya balatyagon. “Huh, mga traidor. Lantawon ta kon tubtob san-o ang inyo kalipay.” Kulomoron ni Carl sa iya kaugalingon bangod sa kainit sa duha. Wala sia sing mahimo kay may pahanugot na sang ginikanan ni Meding ang pagtambi-palad nanday Meding kag Robert. Gani nagtuhaw ang maitom nga plano tuhoy sa pagabuhaton niya sa duha.

Sa adlaw sang kasal, nagplastar si Carl sang duha ka tao. Isa malapit sa altar kag isa malapit sa pulongkoan sang mga maninay. Si Carl didto nagplastar malapit sa isa sang daku nga misetera nga may mga bulak.

Igo lang sang magdaho sang aras ang pari sa kay Robert, duha ka lupok ang nabatian. Isa nag-igo sa dughan ni Meding nga amo ang ginbangdan sang iya pagkatumba. Gilayon gin-alay-ay sia ni Robert. Apang inanay man nga natumba sia samtang ginasabak si Meding. May igo sang bala sa likod si Robert lapos sa iya dughan. Dayon dula sang duha nga ginsugo kag nag-amat-amat man gwa si Carl. Sa iya balatyagon, maayo pa nga madula ang duha sang sa magsakit ang balatyagon nga lantaon nga naga-updanay sila.

Nabugtoan sing ginhawa ang duha nga nagahakos si Robert kay Meding. Wala na madisponihan sang mga manugbulong pag-abot sa bololngan bangod lunsay patal ang igo.

Lipod sa ihibalo ni Carl, isa sang iya ginsugo, himata sang Lolo ni Robert. Nagsungka sia sa kasugoan kag gintuad ang tanan. Gindakop si Carl kag ginpasaka-an sing akusasyon, tubtob napamatbatan sing kamatayon sa silya elektrika. Apang bisan yara na sia sa bibi sang kamatayon, nagapagot ang iya mga ngipon kag nagasinggitan batok kay Meding kag Robert. Tubtob sa iya kamatayon balon ang dumot sa duha bangod sa kapaslawan sa paghigugma.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s