Ika-76 nga Kaadlawan ni Anay Hukom Fred Hilario

Judge Fred Hilario Celebrating 76th Birthday

Judge Fred Hilario blowing the candle for his 76th Birthday

Si anay hukom Fred Hilario naghiwat sang iya ika-76 nga kaadlawan sadtong ika-13 sang Marso 2012.

Si Baguer Villaluz, ang bantug nga musikero kag manuglanton sang electric organ kag iban pa nga mga gamit pangmusika naglingaw sa mga dinapit ni anay Huwes Fred Hilario sa iya Rest House didto sa Mandalagan nga malapit lang sa Our Lady of Mercy Hospital.

Suno sa mga panaysayon ni Baguer nga nabalhag sa peryodiko nga Negros Daily Bulletin mga su-od lang nga mga abyan kag paryentes ang nag kadto kag nag tamyaw sa iya kaadlawan.

Ang iya paryente nga Retirado man nga Huwes nga si Moises Nifras, isa sang dinapit. Ara man si anay Huwes Delariarte, Tingson, Bulonia kag ang mga classmate sang iya asawa nga si Luz Hilario, nag retiro naman nga isa ka opisyal sang COMELEC.

May mga dinapit man didto nga mga maayo mag amba kag ini sila ang naghalad sang mga duma-aw nga lalantonon.

Ang naghatag didto sang isa ka saut amo ang duha ka lamharon nga ulitawo nga sa akon paghangop, nagikan pa sila tabok dagat, sa BORACAY kag ang ila abilidad nga saut amo ang ginkakunyagan sang mga pangayaw nga bisita sa BORACAY kag sila ang gina bantug nga “FIRE DANCER”.

Nalingaw gid ang mga dinapit sang mabakod pa kag maboot nga Judge Fred Hilario samtang masako man ang libot sang iya tiayon nga si Luz nga gin siguro nga ang mga Red Wine kag imported nga ilimnon may unod pa ang mga botelya, kag kon diotay na lang ang nabilin, iya dayon nga gin ilisan sang bag-o.

Ato man didto ang iya su-od nga amigo nga nag retiro naman nga mataas nga opisyal sang UCPB sa bilog nga Visayas, si Spanky Torre upod ang abogada nga tiayon, si Maida Torre.

Si Regie Ilustre nga subong opisyal man sang COMELEC amo ang nag serbi nga MC.

Sila ni Regie, Maida, Cosette kag Luz klasmeytanay sang sila nag kuha sang abogasiya sa UNO-R asta nakatapos sang LIb. Sang matapos mag gradwar malaka na lang sila naga kitaay bangod sang ila pag patin-ad sang pangabuhi. Gina tawag nila ang ila mahirup nga pag updanay nga “FRIENDS FOREVER”. Si Cosette (asawa ni Baguer) isa ka Retiro nga professor sa unibersidad, si Regie Ilustre, opisyal kag pinuno sang COMELEC sa Toboso, si Maida Torre isa ka kilala nga mananabang diri sa Bacolod kag si Luz Hilario isa man ka retirado nga “Comelec Registrar” Daw wala sila naga edad kon sila magkilitaay nga puno sang kalipay. Ini ma pamatud-an sa ila bag-o lang makuha nga laragway.

Gusto gali ni Baguer ipaalinton sa iya mga tagpalamati didto sa Robinson’s Mall nga sa sunod naman nga Mierkules kag Biernes inyo mabatian siya sa mga duma-an nga Musika para sa tanan.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s