Ang Gugma nga daw Munggo

binalaybay ni Peter Solis Nery

Kon ang akon kalangkag
Nagamuad sa akon dughan
Nga daw munggo nga ginhuluman

Nagatangla ako sa langit
Kag nagapangamuyo
Nga kuntani magbundak ang ulan

Nga kuntani kis-a mo pa
Mamulalungan ang akon mga mata
Nga halos malumos, halos kapulan

Sang tuman nga kapung-aw
Pagahandurawon ko ikaw
Sa sining kalibutan, sa damgo

Kag sa iban pa nga mga kalibutan
Kay paano ko malimtan ang binhi
Nga ginsabwag mo sa akon dughan?

Ang gugma nagapanalingsing
Kasubong sang sublak nga nagapanginyawat
Kag nagapatambok sa akon kalangkag.

© Peter Solis Nery, Prince of Ngoyngoy Collection [2011]

may pahanugot nga gintipik sa mga sinulatan ni Peter Solis Nery sa iya Hiligaynon site.

Advertisements

One response

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s