Sulanga Siya, Pilar

Sulanga ako, Pilar,” amo ini nasambit ni JP Anthony D. Cuñada kay handa na sya nga magpauli sa ila lugar sa Pilar, Capiz. Pilahan ka mga tinuig nga wala sya kapauli sa ila sadtong nag-trabaho siya sa iban nga pungsod.

Sulanga Ako” – sinulat ni Anthony nga  nagasaysay kun ngaa ginbaya-an nya ang iya  pamilya kag banwa nga magtoon lang tani, asta subong, wala gid sya makapuli sa iya lugar didto sa Pilar, Capiz.

Iya gintuman ang handum sang iya ginikanan nga maka-eskwela siya. Wala naghunahuna nga mapahilayo siya sa lugar nga nagakabuhi sa produkto sang kabukiran kag kadagatan, wala siya nag-eskwela  sa pagpanguma sang bukid kag dagat, kundi nagtoon sa pagsulat kag sang mga laye.

Halin pa sang una, iya na isip nga magtrabaho sa maskin diin nga lugar indi lang sa Pilar kay wala siya didto matrabahoan suno sa kurso nga Journalism, ukon abogasya nga iya natapusan. Amo ina kun ngaa indi siya magtinir sa lugar amo ang natulod sa iya pagpalayo sa ila banwa.

Para sa iya ang tawo amo ang pinaka importante nga factor sa pag-asensyo sang tagsa-tagsa: kwarta, ikonomiya. Suno sa iya ang pagpa-unlad sang banwa kag pungsod tawo tanan nga nagahikutar.

Nagapati gid si Anthony nga ang damgo nagamatuod. Kag napatud-an niya ina. Para sa iya kon sa diin ang imo manggad, didto man imo tagipusuon, kag kun diin man ang imo tagipusoon, didto man imo manggad.

Ara na mapauli na si Anthony sa ila. “Sulanga ako, Pilar,” ang panghinyo nya kay mapauli na sya sa banwang namat-an, banwang nalulutan, Pilar, Capiz, pungsod Pilipinas.

Maayo nga pag-abot JP Anthony!

Sa kumpleto nga kasaysayan iklik lang ini nga link:  “Sulanga Ako

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s