Anu bala ang kahulugan sang Paskua?

Sang gamay pa ako, ginalangkag gid ako kun nagahilapit ang Paskua. Ginakunyagan ko nga makabaton naman ako sag pamaskua gikan ka Santa Claus.

Isa na lang kaadlaw antes sang Paskua, dayon ko na handa sang akon medyas kag ipakabit sa luyo sang bintana kay dira kuno maagi si Santa Claus. Kun makita nya nga may medyas dayon niya ina basahon ang nakasulat sa sulod sang medyas. Tapos ibilin ang ginapangayo sang tag-iya sang sadtong medyas.

Ti bata pa ako. Pierme lang adlaw na nagabugtaw kun aga. Pero antes sina nga adlaw naplano ko na nga bantayan si Santa Claus sa iya pag-abot. Nagadukaan na ako sa luyo sang amon bintana. Dayon ko na hambalon sang iloy ko nga matulog na lang ako. Indi ako magkasubo kay maabot gid ina sya. Dayon kun tumanon ang akon iloy. Ti tulog ko eh.

Pagkabugtaw ko sinang aga. Dayon ko sapwon akon medyas nga nasab-it sa bintana kag buksan. Ahay siling ko sa akon kaugalingon. Ngaa indi man ini amo ang akon ginapangayo. Lain man ang ginhatag ni Santa Claus. Sa pagkabati sang iloy ko dayon nya ako lugpayan kag hambalan nga madamo nga mga regalo ang ginapangatag ni Santa Claus. Ti naubusan na sya. “Maayo lang gani kay ginhatagan pa ako nya,” siling sang akon iloy. Dayon ko man pati sa iloy ko eh.

Ang gab-i sang pagkatao ni Hesus amo pa gid ang akon ginasubaybayan. Matulog ako ina sing temprano para sa tungang gab-i makabugtaw ako. Makabuylog ako sa akon iloy nga makadto sa simbahan sa pagdu-aw kay Hesus. Nagakurog-kurog ako sang katugnaw kun maglakat na kami padulong sa simbahan.

Sa sulod sang simbahan madamu na nga mga tao didto sa amon pag-abot. Nagakubay na sila sa pagduaw. Makita ko ang isa ka magamay nga santos ni Hesus nahamtang sa babaw sang lamesa, ginapalibutan sang matinlo nga lampin. Isa-isa ka mga tao amat-amat nga nagakadto kag nagahalok sa nasambit nga santos. Daku gid ang akon kalipay kun akon na toka maghalok kay bata Hesus.

Para sa akon sadto ang Paskua, regalo kag ang pagkabun-ag ni Hesuskristo.

Ang matuod gali nga kahulugan sang Paskua amo ang daku nga paghigugma sang Aton Amay sa Langit kun ngaa ginpadala nya diri ang iya Bugtong nga Anak para tubuson kita sang aton mga kasal-anan. Nasambit ini sa Balaan nga Kasulatan; “Kay ginahigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya indi mawala kundi hatagan sing kabuhi nga wala sing katapusan.” (John 3:16)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s