MADAMU GID NGA SALAMAT!

sinulat ni Gil Camporazo

Nangin madinalag-on ang isa ka adlaw nga Medical-dental mission sang elementarya nga eskwelahan sang Cubay, nasakupan sang division sang dakbanwa sang La Carlota sa sini lang nga biernes, Disyembre 2.

School principal giving message on Medical-dental mission

Cubay Elem. School Principal nagahatag sang mensahe

Mga sobra ka 200 nga mga bumulutho ang natatapan sining bulohaton sang mga doktor kag dentista nga ila serbisyo boluntaryo lang. Sila mga katapo sang opisina sang kaayong lawas sang dakbanwa sang La Carlota. Ila gid gin-usikan sang ila mga tinion agudto nga matigayon ini nga mission.

Ang mga kabataan nga may ginabatyag nga malain sa ila mga kalawasan nasiyasat gid kag natagaan sang nagakaigo nga bulong kag ginhatagan pa gid sila gilayon sang bitamina suplemento sa ila mga pagkaon.

Ang mga kabataan nga may diperensya ila mga ngipon ginpanggabot ini. Tungod nga bag-o lang gid ini sa ila eksperensya, ahay nagkalalipong ang mga iban. Pero ara man ang ila mga ginikanan nga nag-atipan gilayon sa ila.

Halos kalabanan sa mga kabataan ginpanghatagan pa sang mga kinanglanon nila sa pag-eswkela kasubong sang mga lapis, ballpen, kag iban pa. Kag inid lang ina ginpakaon pa sila sang saboroso kag masustansya nga noodles kag mga tinapay.

Ini tanan nga pag-serbisyo sa mga bumulutho sang elementarya sang Cubay ginpatigayhon sang may bulawanon nga tagipusuon nga mga katapo sang Class ’79 sang mataas nga eskwelahan sang dakbanwa sang La Carlota ginapanguluhan ni Arnaldo “Lidoy” Miravalles kag ang grupo sang Tau Gamma Phi nga ginapanguluhan ni Geraldo Serafico. Ini tanan ila nga serbisyo pangtao, ilabi na gid sa mga eskwelahan nga sa diin ang mga kabataan nagakinahanglan gid sang matul-id nga pag-atipan.

Si Noel Vargas, ang punong barangay sang Cubay kag si Eric Bajala, ang pangulo sang PTA sang eskwelahan daku gid ila pagsuporta kag pagpasalamat sa nasambit nga organisyasyon. Sila naghatag papanyaga kag pamahaw sa mga bisita nga kapin kag kulang sa 50 katao.

Si Ginang Mary Ann B. de Leon, ang tsirman sang board sang Class 1979 kag pangulo sang PTA pedersyon sang La Carlota amo gid ang nagpanikasog nga matigayon ini nga halandumon nga bulohaton sang eskwelahan sang Cubay kag sa pag-ugyon kag pagbylog man sang ila mga katapo. Ilabi na gid ang bug-os nga pagsakdag sang dakbanwa sa La Carlota paagi sa kay Mayor Juliet Marie Ferrer ang hatag permiso sa mga doktor kag dentista sang dakbanwa nga mag-serbisyo diri kag amo man ang patigayon sang ila salakyan.

Ang pag-alagad sa Mahal nga Ginoo ginapaagi sa pag-alagad sa sin-o man nga labing kubos kag ilabi na gid ang mga kabataan nga mga gagmay nga ginapalangga gid sila ni Hesus, amo ini ang pamuno nga mensahe sang prinsipal sang eskwelahan, Ginoong Gil Camporazo.

Ang prinsipal sang eskwelahan ginadayaw kag ginapasalamatan man niya ang iya nga manunudlo kag iban nga mga ginikanan nga nabulig serbisyo nga nangin madinalag-on ini nga hilikuton pang medikal.

Si Ginang Juliet A. Jeruta, ang superintendent sang division sang La Carlota, paagi kay Ginoong Avelino N. Santillan, supervisor sang ALS kag coordinator sang PTA sang division, nagpayag sang ila paglaum nga mangin halandumon kag mangin dinalag-on ini nga medikal kag dental mission sa eskwelahan.

Sa dugang nga ihibalo: RandomThoughts!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s