San-o, Sin-o kag sa Diin Kita Maduso sang Pagbag-o?

ni Gil Camporazo

Masakit matuod ang nadangan sadtong mga manunulat nga naupod sa masaker didto sa Maguindanaw.

Masiling naton nalamita lang sila kay ang mandu sang amay sang nasambit nga gina-alegar nga kriminal “pamatyon tanan” Bisan ang nakasayo nga duha ka salakyan sa nasambit nga high-way dala man sa pagpaslang.

Ang sa karon ang aton mahimo maghulat sang  katapusan sang “hearing” sang kaso nga wala sang pat-od kun san-o matapos. Madugayan gid ini nga matapos kay may mga abogado ang mga akusado kag indi man nila mapatumbayaan ang ila kleyente kay ginabayaran man sila. Pero dapat bala nila depensyahan ang maathag pa sa ugtong adlaw ang ginhimo nila nga pagpatay sang wala ikasarang nga magdepende sang ila kaugalingon nga nagkalamatay?

Dapat bala sila ugyunan ang nasambit nga makarumaldumal nga ginhimo sadto?

Dapat makonsensya sila! “Mabalik man ina sa ila”, kulomuron sang pamilya sang natungdan. Gabaan man ina sila gyapon! Matuod lang ina nga amo ina ila pagkasuklam o pagkadiri sang nasangkot o nalamita sang krimen.

May nag-muno gani nga basi mabanhaw ang mga “ILAGA”, katilingban sang mga Ilonggo sadto nga nagabato o nagapukan sang mga Muslim nga mapiguson sa mga tao nga wala sang igakasarang nga magbato. Sila nag grupong armado sang mga biktima kag sila nagapanukot sang hustisya.

Para sa akon ang Ginuo lang ang makahatag hustisya. Ang Ginuong Diyos lang ang makatimalos sa nagkalamatay. Pero ini nga panan-awan indi mahimo subong kundi sa palaabuton pa nga dinag-on. Indi ini madali nga maagum dayon. Madamu pa ang nagapamatok sini. Madamu pa nga kuarta nga magasto. Madamu pa ang mga propriedad kag kabauhi ang mabuhis. Pero sa pag-abot sang tinion daw isa lang kamisok sang mata, tapos sila sa gilayon!

Mientras tanto may garuk ang aton hustisya, mientras tanto may kurapsyon sang paggobierno, kag mientras tanto may bugal sa tagsa-tagsa sa aton tagipusuon wala sang kasulbaran ini nga butang o bisan anu nga mga aton tinutuyo para sa kaayuhan sang aton komunidad, sa aton panimalay kag ilabi na gid sa aton kaugalingon.

Kun gadali kamo sang sulosyon sugori ninyo sa inyo kaugalingon, sa inyo pamilya. Indi kamo magpalayo sa Ginuo, makasiling ako nga may mehora gid ang inyo hinyo nga pagbag-o. Maghinulsol kita sang aton mga kasal-anan. Bag-uhon naton ang aton sala nga patakaran sa kabuhi.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s