Pinag-bag-o sang PAHINA’ HILIGAYNON

pahayag ni Edgar Siscar, PH admin

Ang PAHINA’ HILIGAYNON isa ka web page nga talapu-anan sang mga Ilonggo kag mga tinuga nga nagasambit sang pulong’ Hiligaynon kag ukon Kinaray-a.

Pahina' Hiligaynon

Ang PAHINA’ HILIGAYNON para sa tanan nga tinuga sang kalibutan nga maluyag magpaambit sang ila panghunahona, kaisipan, panugyan, pagbulobanta, haum-haom, dalamguhanon, katuyoan, panamyaw kag mga handom paagi sa paggamit sang mga pulong’ Hiligaynon kag ukon Kinaray-a— mga pulong nga nian nasamayan na sang iban pa gid nga mga pulong; ukon paagi sa pagbalhag sang mga tinaga, ‘link’, ukon ‘media’ nga nagapasundayag sa pagpapalapta sang pagsambit sining’ mga dunang’ pulong.

Ang PAHINA’ HILIGAYNON wala nagasakdag sang mga pasayod-komersyal ukon pangnegosyo nga mga pasundayag paagi sa web. Wala man ini nagasakdag nga gamiton bilang isa ka paamagi agud ingganyuhon ang mga katapo nga magpasakop sa iban nga web page, ukon hublag, ukon lihok pamulitika, ukon iban pa gid nga katuyoan magluwas sa pagpatin-ad sang pulong’ Hiligaynon sa bug-os nga kalibutan. Ang PAHINA’ HILIGAYNON isa ka closed group nga mapakigbahinan lamang sang mga dinapit nga katapo.

Wala sang bayad ukon mga kundisyones sa pagpasakop sa PAHINA’ HILIGAYNON, magluwas sa mahirup nga pag-inabyanay kag panghinangpanay. Maghingyo lang nga magpasakop bilang katapo. Ang ginaampo lang sang mga Admin nga kon sarang mahimo, magtugda sa mga comments, ukon magbalhag sang mga laragway, media, ukon link nga nagapasundayag sa pagpatin-ad sang mga pulong’ Hiligaynon kag ukon Kinaray-a.

Madamo gid nga salamat kag panginbulahan sa aton tanan! – Edgar Siscar, Admin

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s