Mamugon*

Engr. Rudy Lanceta

Mamugon kami mamugon,
Sa balay sang manggaranon,
Ala una kami pakan-on,
Orasyon kami papauli-on.

Pag abot namon sa balay,
Mangayo kan-on kay Tatay,
Itudlo kami sang humay,
Sa lusong ga hulay-hulay.

Naga bayo na kami karon,
Ga tulo luha kag sip-on,
Kon buhi ang amon Nanay,
Masaka kami ma ka-on.

Ma adto kami kay Manding,
Ma ngayo sambilog saging,
Tinampa kami sa bagi-ing,
Si Tatay wala nangapin.

Si Tatay nga wala sing huya,
Gin pasulabi niya si Tiya,
Bantayan sa pila ka bulan,
Si Tatay amon bayaan.

[Isa ini ka dumaan nga ambahanon nga subong nga tinion saulado pa ni Engr. Rudy Lanceta nga nagapuyo subong sa Kentucky, U.S.A.  Siya tumandok gid sg Dueñas, Iloilo. Ila pa ini paga-ambahon ni Ofelia Liboon Salaya pag-uli nya sa ila.]

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s