Ang Kapid

Ang Kapid
© Peter Solis Nery [2004]
Palanca Second Prize Short Story in Hiligaynon [2006]

2004

Nagtangla sa langit si Maria Angelica del Cielo kag iya nakita ang duha ka panganod sa bayhon sang kapid nga dragon nga nagapusngahanay sang kalayo. Dayon, nagsinggit sia, “Nagapabalik na sia!”

Naghurahab si Angelica kag nagkinagual ang iban nga mga pasyente. Nag-untat sa iya ginasulat si Betty Lobaton nga nurse. Nagtindog ini agud sawayon kag sitahon si Del Cielo, apang una nga nakapalapit sa nagasalimuang nga pasyente si Manuel Rafael del Valle.

Sa kadamuon sang mga pasyente sa unit, Si Maria Angelica del Cielo gid ang ginkahamut-an sang balatyagon ni Manuel Rafael del Valle. Kon ayhan indi buang si Angelica kag indi tuman kadaku ang antad sang ila mga edad, ayhan nagpitik man ang dughan ni Del Valle kag matawag yadto nga love at first sight.

Daw kwarentahon na si Del Cielo kag ginaagawan na sang uban ang maitum niya nga buhok apang nagasalir sa gihapon ang iya katahum. Bal-anon nga mapino ang supat sang babaye nga, ayhan sa iban nga mga sirkumstansya, sarang nangin iloy ni Manuel Rafael. Kon masaligan pa ni Rafael ang iya memorya, kaangay kuno sang mga mata sang iya nagtaliwan nga iloy ang mahinutlugon, masubo kag martir nga mga mata ni Maria del Cielo. Ginapukaw sang mga malumay nga kinaandan, mahuluy-on nga mga pagginawi kag makabibihag nga mga panghulag ni Angelica ang handurawan sang pinalangga nga iloy ni Rafael.

Sa una nga bulan ni Manuel Rafael bilang occupational therapist sa Western Visayas Medical Center Annex – Mental Health Unit didto sa Barangay Rumbang, Pototan, Iloilo, ginkulapan ang iya tagipusoon sang kapung-aw: daku, malapad, kag mabalod nga dagat sang kapung-aw. Daw malunod sia sa kapung-aw kag mahaklo niya ang tuman nga kabug-at sang balatyagon nga halos nagakulapol sa iya mga mata.

Ikatatlo na niya nga assignment ang Pototan Mental Hospital apang daw ato bala nga nagapanumbalik ang iya balatyagon sadtong una sia nga nag-obra upod sa mga nakulangan sang panimuot didto sa mental hospital sang Mandaluyong. (pagapadayunon)

(ika-2 nga bahin)–>

Advertisements

One response

  1. Pingback: Ang Kapatid (ika-2) | tumandok

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s