Ang Kapid (ika-4)

Ang Kapid
© Peter Solis Nery [2004]
Palanca Second Prize Short Story in Hiligaynon [2006]

2002

Bilang sabat sa iya gin-ampo nga mga pangamuyo, ginplastar sia kag ginpahamtang sang Dios sa New Life Therapeutic Center nga isa ka sentro sa pagrehab sang mga adik kag durugista.

Maaplud tunlon ang assignment nga ato, apang ginbaton niya. Tuman kasakit nga mga handurawan ang ginadulot sang mga kaladtuan nga lugar sa Manila. Luyag niya malagyo nga daw pispis sa kahawaan. Luyag niya maglupad agud malipat. Ayhan sa Iloilo, makasugod sia sang bag-o nga kabuhi.

Kag didto sa New Life Therapeutic Center, samtang nagatrabaho sia sa tunga sang mga adik, daw landong nga nagtubo ang kaakig kag pangbasol sa dughan ni Rafael. Nanugunan gid sia sa mga kabataan nga nagguba sang ila buasdamlag paagi sa droga.

Walo sa kada napulo nila ka pasyente, nagtilaw sang droga bangud kulang sa pagtamod sa ila mga panimalay. Nga daw ato bala nga luyag nila silutan ang ila mga ginikanan nga wala naghatag sa ila sang atensyon kag pagtamod sa paagi nga nagaguba man sang ila kaugalingon nga mga kalawasan kag pagkatawo.

Daw damug nga nagsamo sa dughan ni Rafael ang demonyo nga mga balatyagon sa adlaw-adlaw nga pag-atubang niya sa mga adik. Akig sia apang naluoy man, nagakanugon kag nagapamasol, nagahusgar kag pilit man nga nagahangop.

Pagkatapos sang isa ka tuig kag tatlo ka bulan, liwat nga nagdangup si Manuel Rafael sa Dios. Sang fiesta sang Nuestra Señora de Candelaria sang Jaro, ginpangamuyo niya nga isaylo sia sa kon diin ang mga pasyente may ara lang pisikal nga ginabatyag. Daw indi na gid kuno niya mabatas kag maagwanta ang mag-obra sa mga buang kag adik.

Apang ang Dios may iban nga buko kag handum para sa iya. Gin-assign sia sa mga kulang-kulang kag mga delusional didto sa Western Visayas Medical Center Annex – Mental Health Unit. Kag didto sa Pototan, gintun-an niya nga sundon kag tumanon ang giya sang indi makita nga Dios.  (pagapadayunon)

<–(ika-3 nga bahin)                                                   (ika-5 nga bahin)–>

Advertisements

2 responses

  1. Pingback: Ang Kapid (ika-5) | tumandok

  2. Pingback: Ang Kapid (ika-3) | tumandok

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s