Ang Kapid (ika-3)

Ang Kapid
© Peter Solis Nery [2004]
Palanca Second Prize Short Story in Hiligaynon [2006]

2001

Planado kag ginhandaan gid ni Tricia ang tanan. Nagpanihapon sila sa Aristocrat Restaurant sa Malate. Kompleto-rekados ang dinner date para sa iya natalana nga pagahimuon: may red wine, romantik nga musika gikan sa byulin, isa ka matahum nge centerpiece sang mga rosas nga duag peach, lima ka putahe sang karne, isda, manok, baboy kag utan, kag tatlo ka nagkalain-lain nga mga panyam-is.

“Nag-enjoy ka sa pagkaon?” pamangkot sang babaye bag-o ang pagpanyam-is.

“Very much. I love you, Tricia. Indi ako makahibalo kon maano ako kon madula ka.”

“Please, Ralph, stop. Pamatii gid ako.” Wala kurap-kurap nga gintulok sa mata ni Ricablanca si Del Valle. “Tubtub na lang diri, Rafael. Tuman na kabug-at dal-on ang relasyon nga ini. Madugay ko na ini ginpanumdum kag ginbinag-binag. Madugay na ako nga nagaantus sa imo luyo. Mas palangga mo ang imo trabaho, mas palangga ko si Choy. May intiendihanay na kami. Maupod ako sa iya pabalik sa States. Goodbye, Rafael.”

Ginhalukan ni Tricia Ann Ricablanca si Manuel Rafael del Valle. Ginuribay sang dalaga ang iya shoulder bag. Pahutik nga naghambal, “Ubusa ang dessert.” Nagtindog sia kag naglakat pagua sa balay-kalan-an nga wala sang bulubalikid.

Daw gintampa sang malapad kag kibulon nga mga kamot sang higante si Rafael. Nabatyagan niya nga nagpalanginit ang iya mga guya. Daw luyag niya isuka ang tanan niya nga kinaon. Nagtulo ang iya luha sa leche flan kag nagtuga ini sang buho nga daw ato bala nga asido sa mahuyang nga metal.

Sumugod sadto, wala na sang nangin girlfriend si Rafael. Nakatilaw man sia nga nagdate sa iban kag masami man sia ginapalapitan sang mga babaye kag mga agi sa diskuhan o mga salu-salo apang wala na gid sang may ginseryoso nga relasyon si Rafael del Valle.

Pagkatapos sang siyam pa gid ka bulan sa Mandaluyong, napangamuyo si Raffy kag nagpangayo sa Dios nga halinon sia kag idestino sa iya dakbanwa nga namat-an, sa syudad sang Iloilo. (pagapadayunon)
<–(ika-2 nga bahin)                                               (ika-4 nga bahin)–>

Advertisements

2 responses

  1. Pingback: Ang Kapatid (ika-2) | tumandok

  2. Pingback: Ang Kapid (ika-4) | tumandok

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s