Ang Kapid (ika-2)

Ang Kapid
© Peter Solis Nery [2004]
Palanca Second Prize Short Story in Hiligaynon [2006]

1999

Sa Mandaluyong, masami sia nagabatyag sang nagalugdang nga kaluoy kag nagapanghawid nga pag-ulikid para sa iya mga pasyente. Masami sia ginabangungot nga ginaguyod sia paidalum sang mga kamoy sang kogita kag sang pwersa nga indi niya makita.

Apang mas maayo sadto ang iya kahimtangan tungod sa masami, yara sa iya luyo si Tricia Ann Ricablanca nga matahum, seksi, pirme mahumot kag masinadyahon. Masami sia ginahuluhapulas sang iya easy-going nga girlfriend tubtub nga magligid sila nga duha sa pagpalanggaanay. Nagaligid sila sa sofa, sa kama, sa salog, kag kon kaisa, sa lamesa nga kalan-an sa kusina.

Kon kaupod niya si Tricia, indi madugayan kag malimtan ni Manuel Rafael ang mga butang nahanungod sa iya trabaho.  Ginadala sia sang pahumot ni Tricia Ann sa iban nga mga kalibutan, o ayhan sa iban nga mga dimensyon sining kalibutan. Nagamag-an ang iya pamatyag kag daw nagakayab ang iya espiritu sa himaya sang langit.

Matuod, nagabalik ang iya kapung-aw kag kabug-at sang balatyagon kon sia mabugtaw sa masunod nga aga kag wala na si Tricia Ann sa iya luyo. Kag kon liwat naman sia nga magreport sa iya duty. Apang nagahagan-hagan man ang iya magal-umon nga mga balatyagon tungod sa kadamuon sang mga pasyente kag hilikuton sa ospital.

Kon kaisa, nagakalingaw man sia sa mga kabuangan sang iya mga pasyente. Kasubong abi nanday Aaron nga nagapati nga sia kuno ang Dios, kag Juancho nga nagawali naman nga sia ang sugo sang Manluluwas.

Isa ka bes, samtang ginatudluan ni Rafael ang mga pasyente nga maghimo sang key chain bilang occupational activity for the day, nakit-an niya nga nagtindog si Juancho kag nagpalapit kay Esmeralda nga may manic disorder.

Tungod sa iya masakit, indi makapahimunog sa isa ka lugar si Lucresia Esmeralda Romualdez. Indi man sia makatulog kon gab-i. Sia ang babaye nga nagapakapoy kag makapapanguy-ab sa bulan kag mga bituon. Masami sia nga nagasugilanon sa iya kaugalingon, nagawakal sa iban nga mga pasyente, kag nagasaut nga daw kasubong nga yara sia sa tunga sang grand ballroom sang Manila Hotel. Isahanon sia nga nagasaut sang tango-Argentino kag ginapabugal niya ang kadayawan nga nakasabay kuno niya sa pagsaut si Eddie Garcia sadtong nagreyna sia sa fiesta sang Sampaloc, Manila, tuig 1969.

(Wala gid sang may nagpangusisa apang suno sa record kag mga dokumento sang Samplaoc Fiesta 1994 Souvenir Program, nagin konsorte gid man ang artista nga si Eddie Garcia masobra bente anyos na ang nakaligad, sang 1969, para sa hara sang fiesta, Her Majesty Queen Lucresia Esmeralda I).

Nagsaludo si Juancho kay Esmeralda Romualdez, gintanyag ang iya kamot nga kaangay sang prinsipe, kag ginpamangkot ang babaye nga ginbunyagan sang hayo nga “Naga-Tango-sa-Idalum-sang-mga-Bituon.” Malulo ang tingog ni Juancho, “May I have this dance, please?”

Naghuyum si Esmeralda, nagbulubalakid sa iban pa nga mga pasyente nga nagaukod kag nagatinguha gid sa pag-obra sang key chain gikan sa daan nga mga cellcards. Liwat sia nga nagyuhum kag dayon nagdaho sang kamot ni Juancho. Kag nagsaut sang harianon nga waltz ang duha bisan wala sang sonata.

Nalingaw man kuntani si Manuel Rafael sa kamag-an sang lawas ni Esmeralda sa mga butkon sang maambong nga si Juancho (nga indi man gali Juancho ang matuod nga ngalan apang ginatawag nga Juancho tungod kay kaanggid kuno sia ni Juancho Gutierrez nga matinee idol sang pinilakang-tabing sadtong mga dekada 50 kag 60).

Daw sa damgo nga nagsaut sanday Esmeralda kag Juancho. Kag kon indi lang sia occupational therapist sang mental health team sang Mandaluyong, ayhan nabatian man ni Manuel Rafael ang mabaskug nga hanot kag ibwal isang orchestra ni Johannes Sebastian Bach nga nagatokar sang makakulunyag nga Emperor’s Waltz.

Apang kinahanglan niya nga ipabatyag, pabakuron kag ipatuman ang kamatuoran sa mga pasyente agud indi madugangan ang ila kabuangan kag nagalupad-lupad nga mga kaisipan. Ginpauntat ni Rafael sanday Esmeralda kag Juancho, kag ginpabalik sa ila pulungkuan.

Nag-untat si Esmeralda, ginhakop ang sidsid sang iya pula nga bestida kag pudag-pudag nga nagbalik sa pulungkuan nga daw isa ka reyna nga ginpakahuy-an sa iya trono.

Si Juancho naman, nagbalik sa luyo ni Aaron kag nagpungko. Nagakutib-kutib ang bibig sini nga nagapangakig kay Rafael. Indi mag-untat si Juancho gani ginpamangkot sia sang occupational therapist. “Ano ang natabo sa imo? Ngaa ginsabay mo si Esmeralda? Nakabati ka bala sa sonata?”

Nagtango-tango sang iya ulo si Juancho. Gintulok niya nga may pagsukma si Rafael, dayon, nagsiling, “Huo, e. Ginsugo ako sang Dios! Ginsugo ako sang Dios nga sabayon sia sa pagsaut!”

Nagyuhum si Rafael del Valle sang iya huna-huna. Ginpamagkot sang iya dutan-on nga kaugalingon ang iya mangin-alamon nga kaugalingon, “Ngaa ari ako sa lugar nga  ini?”

Sang pagkabati ni Aaron (nga nagapati nga sia ang Dios) sa sabat ni Juancho kay Rafael, nagsaligbat si Aaron, “Pati ka sina,” panghiwala niya, “wala ako iya nagsugo sa iya!”

Nag-utoy-utoy sang kadlaw si Tricia Ann sang ginsugiran sia ni Raffy sang natabu sa mga kulang-kulang. Apang wala gid niya ginpaiway ang pormal nga pagbugto sang ila kaangtanan. (pagapadayunon)
<–(ika-1 nga bahin)                                     (ika-3 nga bahin)–>

Advertisements

2 responses

  1. Pingback: Ang Kapid | tumandok

  2. Pingback: Ang Kapid (ika-3) | tumandok

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s