DIIN BALA ANG MGA LUHA MO?

Binalaybay ni
Ramie B. Catalan Jr.

May mga luha sa mga mata sang mga makasasala
Nga sa gawi sang sala nagapos kag nagakagha
Kalaglagan ang padulungan sa silot gintalana
May mga luha sa mga mata sang mga makasasala.

May mga luha sa mga mata sang mga nagaantus
Sa balatian, sa kapigaduhon, kag sa kakubos
Gatulok sa unhan ang kasakit nila wala balus
May mga luha sa mata sang mga nagaantus.

May mga luha sa mga mata sang mga napaslawan
Bangod sa handum sa kabuhi nga wala matuman
Nadulang paglaum kabuhi wala na kabilinggan
May mga luha sa mata sang mga napaslawan.

May mga luha sa mga mata sang indi mga Kristohanon
Sa ginasimba nga mga rebulto ila pagtoo napalig-on
Si Kristong Ginuo indi kilala kag wala maangkon
May mga luha sa mata sang indi mga Kristohanon.

May luha sa mga mata ni Kristo Hesus
Nga buot ang tanan nga tawo Iya maluwas sa pagtubos
Para sa mga makasasala Sia nag-antus kag namatay sa krus
May luha sa mga mata ni Kristo Hesus.

Apang ikaw diin bala ang mga luha mo
Nakahibi ka man bala upod sa Ginuo
Nakapangamuyo ka man bala para sa mga tawo
Nga ang ila kalag indi magpadulong sa Impyerno
May mga luha man bala sa mga mata mo?*

[Ramie B. Catalan Jr., Host Programmer, DYVS “Pangamuyo Sa Kagab-ihon”]

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s