KILALA NGA MANUNOLAT

SALVADOR C. OCTAVIO
Mamalaybay kag Nobelista

Si Gg. Salvador Octavio y Cordova, nga anay pangulo sang Sumakwelan Negros Nakatundan natawo sa Barangay San Antonio, banwa sang Oton, puod sang Iloilo sadtong Abril 17, 1918. Isa sia sa napulo ka mga mag-utod sa ila panimalay.

Nakatapos gid man sia sa pagtu-on sa high school apang tungod sang inaway kalibutanon ikaduha, wala na sia makatapos sa pagtu-on sa kolehiyo. Nagsulod na lang sia sadto sa pagpangalagad bilang hangaway sang pungsod.

Bisan wala pa sadto mag abot ang inaway, si Badong naga sulat na sang mga binalaybay, malip-ot nga sugilanon kag iban pa. Madamo sang iya mga sinulatan ang nabantala sa Hiligaynon magazine sugod pa sang 1937.

Pagkatapos sang inaway, nagpangalagad sia sa Yuhum magazine sang 1947 tubtob 1949. Sang tuig 1951, nagsulod sia sa pag alagad bilang isa ka polis sa dakbanwang Bacolod sa idalom sang dumalahan ni anhing Alkalde Felix Amante, tubtob nagbiya sia (retired) sa panuigon nga 60 anyos.

Sang sia nagapanuigon 75 anyos, si Octavio nagsulat kag nagbalhag sang isa ka libro nga iya ginhingalanan HANDUMA-NAN nga gin imprenta sang Negros Daily Bulletin sadtong tuig 1995.

Isa man sia ka beterano sang inaway kalibutanon II bilang isa ka USAFFE (1941-45). Nangin komentarista kag manogwarag-wag man sia sa radyo sa malawig nga panahon, nangin editor-publisher sang Heroes Magazine, koresponsal kag representante sang Yuhum kag La Defensa Press, sa idalom sang pagdumala ni anhing Manuel M. Villalon, 1946-49, amay ni Gg. Marcos Villalon nga publisher sang Yuhum Magazine. Bilang isa ka orador, nakabaton sia padya gikan sa Sumakwelan sa diin sia ginpili nga ikatlo sa oratorical contest sa kaugalingon nga pulong sadtong tuig 1954.

Sang tuig 1978, nakaagum naman sia padya bilang nahauna nga nagdaog sa paindis-indis sa binalaybay sa pagpatigayon sang Suma-kwelan.

Si Badong kag iya asawa nga si Felicisima Malunes sang Cauayan, Negros Nakatundan, may siam ka mga anak, apang nagtaliwan na ang apat. Sa lima nila ka mga anak, isa sini ang nakapanubli sang pagkamanuno-lat sang iya amay. Ini sia amo si Ofelia nga isa man ka manunudlo sadto sang wala pa sia makapamana sang isa ka taga Europa, si Gg. Walter Spiss kag sila nagapuyo sa Purkersdorf, Europa. Ang pila sang iya sinulatan sa libro nga Handumanan amo ang Paalam Mahal Ko, Ngaa Anak Ko Pa, kag Ang Nadula nga Anak.*

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s