Ambahanon kag Lalantunon Ilog, Banwa Kong Natawhan

Mga Paghunahuna

ni Bagguer Villaluz

Malapit man isa ka tuig nga ulihi ako nag bisita sa banwa sang Ilog. Amo ato ang bulan sang Marso, sang nag ligad nga tuig kag adlaw nga gin saulog ang kapistahan sang amo nga banwa. Ang akon amiga nga su-od kag karon isa ka konsehal amo ang amon gin bisitahan. Si konsehal Bimboy Almaiz nga anak man sang anay mayor sang Ilog, si Ignacio Almaiz naga padayon sang isa ka tradisyon sang pamilya, ang pag dapit sang mga pigado nga pumuluyo sa pagkaon sa ila, sa panyaga kag panyapon. Kag sang tigpalanyaga, naghatag kami ni Cosette sang tatlo ka oras sa pag pabati sang mga sinadto nga sonata kag mga ambahanon nga gin patigayon kag gin halad ni Cosette sa mga bisita. Kag wala maka paiway bangud madamo ang nag pangabay sa kay Konsehal Bimboy Almaiz nga mag hatag man sang ambahanon. Kag nalipay gid ang madamo nga naka saksi sadtong mga ambahanon nga lunsay ginkanta sang isa ka bantog nga umalamba sa bilog nga kalibutan, si Johnny Mathis. Kon makabati kamo kay Bimboy sa ambahanon nga “Twelfth of Never” kag “All the Time” iya gid tingog ni Johnny Mathis ang inyo mapinsaran.

Bangud nga ako dira sa Ilog natawo sa Barangay Honasan, maga hatag ako sang isa ka kalingawan para sa “Senior Citizens” kag ini gina tugyan ko sa kay Bimboy nga sya ang ma sponsor sini nga kalingawan. Ini hiwaton sa Marso sa kapistahan sang Ilog kag ini wala sang bayad. Ako nagapati nga mangin madinalag-on ini nga hilikuton kag kabay pa untani nga hatagan man ini sang pagtamod sang iban nga opisyales sang banwa agud mahatagan sang maayo nga lugar para sa sini nga tinotuyo.

Kon ngaa didto ako ginbun-ag sa Ilog, ini bangod sang inaway kalibutanan. Didto ang akon ginikanan nag ibakuit sa banwa sang akon iloy. Tu-ig 1942 kag didto nabalay sang akon amay ang isa ka ambahanon, “BUD-YONG” ang budyong amo ini ang gingamit sang mga tumandok paagi sa pagpatunog sini kon may mga mala-in nga matabo nga palaabuton.

BUDYONG
Patunga Budyong sa kabukiran
Batuk malu-ib nga kasimanwa
Agod mala-in nga binuhatan
Hukman silutan sang aton banwa
Dili lamang kay dalamguhanon
Kundili isang kamatu-oran
Nga kita karon nga Pilipinhon
Labing bantug ay, sa kalibutan.

Kon kita sang aton pag kurogon
Huya ta sa aton mga inapu
Gani mag bato kita kag mag unong
Kaliwatan man ni Lapu-Lapu;
Sa pag bayaw hamiling hayahay
nag hikut pandot kabanwahanan
Batong da-an ang halad nga tunay
Paga simpahanon sang, kaliwatan.*
Manuel A. Villaluz (1942)

Source: Negros Daily Bulletin

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s