Ang Tumandok

tumandok imageTUMANDOK – Talapuanan sang mga Manunulat kag mangin-alamon nga Tumandok sang Kabisay-an Nakatundan. (It is a venue for writers and native wise men of Western Visayas)

Gil Camporazo is the author/owner of this blog written in Ilonggo edition. Ilonggo is one of the local dialects in the Philippines and it is used by the people in Region VI – Western Visayas.

http://www.connexionrepublic.ca/books/

Mga Hibubun-ot sg Manunudlo

 

Mam Jona Mateo

Manugbinalaybay

 

Mga Hibubun-ot sg Manunudlo
ni Jona Mateo

Daw ginakumos ining akon dughan
Sa masami ko nga mabasahan
Mga hibubun ot kg pagbakho sining akon mga kaupdanan
Ang facebook gid lamang ang ila palautwasan.

DLL ikaw bala bulig o huol sa mga maestra kag maestro?
Tungod sa imo madamo sa amon ang nagaalburuto
Malawig nga oras ang amon ginapatungod s imo
Wala na sang panahon sa panimalay, pamilya ginasakripisyo.

Paano nalang ining amon kabataan sa eskwelahan?
Nga kon tani sa ila pag-alam kami ila ginakinahanglan
Support Instructional Materials wala na malab-utan
Tungod sa DLL kakapoy kag katuyo amon nabatyagan.

Kabuhi sang manunudlo indi matawhay kag mahapos lamang
Madamo kag sari-sari nga kabataan ang ginapakigbagayan
Indi lamang pagtudlo ang hilikuton kundi bilang ginikanan man
Dedikasyon, determinasyon kag sakripisyo ang kinahanglan.

Ay ambot nalng paano ko bala ini tapuson?
Kay indi na ako kahibalo sang akon isugpon
Gani mga kauban sa inyo ko nalng ginatugyan
Ining pagtapos sang akon binalaybay nga gin umpisahan.

(Nabalhag ini sa Facebook. May panugot sa manunulat nga ibalhag diri.)

Dalayawon nga binuhatan ni Samson

Samson D

Samson Dofeliz

Si Samson D. Dofeliz, nagapang-edaron nga 29, isa ka dryaber sa trisikol nga taga-Hda. Alicante, E.B. Maglona, Negros Occidental. Samtang nagabyahe sya sg iya trisikol sadtong gab-i sg 21 sg Hunyo may nagsakay nga babaye sa trisikol nya. Nagpanaug lang ini sa trisikol tapos sya dul-ong ni Samson sa iya padulungan, apang wala sya nakahibalo nga nabilin iya mga gamit sa triskol gali.

Namulalungan lang ini ni Samson ulihi na lang, ugaling wala na sya tyempo nga pangitaon pa ang pasahero kay gab-i na o nakapauli na sya. Gintago na lang niya kag iya na lang ini gindul-ong sa masunod nga adlaw sa presinto sg Victorias PNP. Ang gin-uli ni Samson sa presinto sg pulis ang isa ka bag nga may unod nga isa ka iphone 6, isa ka singsing nga bulawan, kag mga personal pa nga gamit sg tag-iya.

Gintugyan ini sa tag-iya nga si Misis Marilyn B. Tenencio, may edad nga 42, pumuluyo sg kalye Quezon, Brgy. 4, Dakbanwa sg Victorias. Personal niya ini ginkuha sa presinto sg pulis sa atubang ni Samson.

Dalayawon nga Buhat

Dalayawon gid ang ginhimo ni Samson. Talagsahon nga mga tinuga nga ini nga ang balatyagon, ang batasan, ang mga buhat para sa kaayo sg iya isigkatao ang nagapangngibabaw. Ang pagkaminatud-on, ang hindi pag-angkon sg indi iya nga gamit amo ang mga dalayon nga mga pamatasan sa kay Samson.

Sa iya hitsura daw indi ikaw makapati nga mahimo nya ini. Pero ginpamatud-an nya ang pagkabalaka, pagkaminatud-on, kag pagka-honest nga amo nagaluntad gid sa iya panggawi kag pamatasan.

Saludo kami sa imo Samson. Kabay madamu pa nga mga trisikol drayber nga mag-ilogo magsunod sa imo maayo nga pamatasan.

*Ini nga salaysay kag mga laragway kuha sa pahina sg Victorias CPS PCR Facebook Page.

Mga Hibbunun-ot ni Oming

Ang hibubun-ot ni Oming (Roming Labadia Arcenal) sa subong nga panahon, labi na gid sg natapos na ang nasyonal nga eleksyon sg presidente kag sg senador. Ini ginpaagi nya sa mga binalaybay nga iya gindihin kag natan nabalhag sa iya nga kaugalinong nga Facebook account.

SAN-0 PA AYHAN??

San-o pa ayhan magatawhay?
San-o pa mauntat mga bangigay?
San-o pa ang mga tao mag linong?
San-o pa ang mga tao mag tarong?

San-o pa ayhan nga tiempo
magbalik ang mga respeto
Daw nalipat na ang mga tao
Sang pagbinatasan nga maayo

Halos tanan daw nag isog
gapangakig sa gamay nga lahog
Ga pulutok dayon ang mga liog
Daw nabuong ang ila itlog

Ang pag respeto nadula na
ang maayo nga batasan napanas na
kada isa dayon ga pamuwersa
Sa Facebook mabuyayawan ka!

Kada isa daw gulpi nag alam
Kon imo lang sila pamati-a
Halos tanan ila nabal-an
nangin abogado na, genius na tanan

Mgha tinaga nga binastos sang una
Subong da wala lang ‘PUTANG INA”
maskin mga bata subong ,, singgitan ka
Mamaya mo papatayin kita !!

II

Daw kasubo gid panumdomon
ini nag umpisa sang eleksyon
ini ang mga natun-an naton
nadula na ang mga edukasyon

Ini tanan ang mga nakuha naton
ang mga tao nangin pikon
gamay nga likday mamuyayaw dayon
kon ano mabatia-an , gina sunod naton

ang mga pag binutig nangin uso
malain nga mga tinaga gina saulo
Maskin wala na sa punto
pilit ipa baton sa mga tao

Sining nag ligad nga eleksyon
damo kita nakuha nga leksyon
kalolo-oy man ang aton nasyon
nag kaladula mga kultura naton

SAn-o pa ayhan magataw-hay
Mauntat pa ayhan mga inaway
indi ayhan ini maga lala pa?
kay wala ga hilituhog mga lideres ta!!

San-o pa ayhan mga kasimanwa
Maga balik ang aton pasensya
Tani mag hulogpong na kita
Para ang Pilipinas maga sadya!!

Ini ang akon napangamuyo
nga ang tanan indi mag kasubo
kay tani kay tapos na ang eleksyon
problema sang nasyon ang atubangon !!!

Kita mo mga kasimanwa
may isa ka follower siya
na hipnotays siguro daya
hay gin justify na pa ya idol na

maskin ano pa ikuon mo
nga sinsero si rodrigo
nga kon mag hambal tana
pareho ka panghambal nanda

tuod ran hay amo ran tana maghambal
mayad man ran maskin pa baraghal
pay presidente don , sigehon na pa
ya panghambal nga waay it data.

Kon presidente kaw don
may dyan nga proper decorum
dapat na man nga sundon
bilang isa man ka halangdon !!

III

May natabo gali nga bag-o
ambot kon naka bati na kamo
isa ka reporter nga babaye
Kilala nyo si Mariz umali?

Sa isa ka press briefing sang presidente
may gin pamangkot si Mariz Umali
Sang presidente gin paniholan sia
indi na maayo siling sang iya bana.

ti san-o pa ni mauntat ayhan?
indi na ayhan ni mauntatan?
sige sige na lang ni tanan?
ahay makalolo-oy ka lang!

amo ni ang pag-bag-o nga siling nila
ang gina pahambog sang mga tinao ya!!
wala ni makita sang mga followers ya?
ambot kon ano ang hambal nila !!

wala gid nila ni makita kag mabati-an
ukon na palapos sa pihak nga dalunggan?
kay bisan malain ang ginahambal ya
asus a!! ga pinalakpak sila ila !!!