Ang Tumandok

Gil Camporazo, the authorTUMANDOK – Talapuanan sang mga Manunulat kag mangin-alamon nga Tumandok sang Kabisay-an Nakatundan. (It is a venue for writers and native wise men of Western Visayas)

Gil Camporazo is the author/owner of this blog written in Ilonggo edition. Ilonggo is one of the local dialects in the Philippines and it is used by the people in Region VI – Western Visayas.

Amay

Amay
ni Anthony Hilagos Liobet

Madamo klase ang amay –
May matutum nga amay, o
Mapinabaya on
May mga amay nga may itlog o
May amay man nga wala sang itlog
May mapinalanggaanon nga amay o
Di gani Mapintas
May mahinatagon nga amay o
D gani Dalok dalok
May matarong nga amay o
Di gani bastos
May mabuot nga amay o
Di gani tonto
May amay nga insakto ang otok o
d gani buangit
May mapinangamuyo on nga amay o
May ara nga Indi man
May mahipos nga amay o
Di gani wakalan
May simple nga amay o
Di gani magarot
May amay nga ang presencia ara o
May ara nga amay nga halin sang una ang presencia dili gid nakita.
May amay nga ehemplo ang kabuhi
Sang kaayo kag hindi manami…

Labaw kag labi sa tanan walay sang perpekto nga amay…

Ako gani d ko bal an kon ano klase ko nga amay,
Ang akon lng gid nga mga bata ang makalaragway sang akon pag ka Amay.

Maayo nga adlaw sa mga Amay nga nangin amay sang ila mga kabataan!

Source: https://www.facebook.com/100000153553883/posts/4653103524704720/

Panghuna-huna nga madalom

Panghuna-huna nga madalom
ni Apo Ifulim

Tao nga nagapainu-inu

Kalayo sang panulukan
Kadalom sang paminsaron
Palibot nga malinong
Dupoy-dupoy sang hangin
Indi ko mabatyagan

Huni sang kapispisan
Wala nagasinanto
Indi ko man lubos mahangpan
Ginabatyag sa dughan
Kailo man ining paghuna-huna

Malawig nga pagpanglakaton
Ang akon gina paminsar
Kon sa diin ang padulungan
Indi ko lubos makita
Blanko nga pamisaron sa masami masumalang.

Kuba-kuba sang dughan
Singgit sang balatyagon
Panghakroy sang kaisipan
Indi sarang mahakos
Kadalom sang paminsaron

O balatyagon tudlui ang taguipuso-on
Agud maintiendihan kadalom sang paminsaron
Ano ayhan ang padulungan
Sining kailo nga nagapanglakaton
Sa panghuna-huna nga madalom

Ang Sastreno

ANG SASTRENO
ni Adrian Medina Pregonir*

Ginpatuhog ko sa iya
ang hilo sa akon dagom.

Una, gamit ang malagkot niya
nga laway iya ginlingos
ang punta sang hilo.
Iya ginapaggwa ang akig
nga dila, mapula, kag ginkaon
ang lugut sang hilo.
Matapos niya malawayan
gintuon niya ini
bisan basa sa buho sang akon
dagom. Madinaloon niya
ini nga ginpasulod.
Mahinay. Agod ensakto.

Sang iya napasulod, hambal
niya sya na ang manahi.

Gani ginburda niya ang langit
kag impiyerno nga nagsamu
sa hulot sang amon kailigbon,

tungod ang pagpanahi amo
ang iya ginakabuhian.

*Si Adrian Medina Pregonir isa ka manunolat natawo sa Banga, Cotabato Nabagatnan. Ang iya mga sinulatan nabantala sa Magasin Liwayway, Cotabato Literary Journal, Dagmay, kag iban pa nga balasahon. Ginbalhag man sang 7 Eyes Production ang iya mga binalaybay sa Antolohiya nga Lakbay: Mga Tulang Lagalag. Nagdaog sia sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature lag sia man ang tagdaog sa Kasingkasing Flash Fiction Competition, Sulat SOX Short Story and Bisaya Poetry Competition. Nakadawat sia sing Fellowship Grant para sa tula halin sa Davao Writers Guild. Sia ang awtor sang zine nga “Erotika Handumanan,” kag subong nagaplano nga ipaggua ang panibag-o zine ang, “Hiligaynon Poetry Easy Recipes.