Ang Tumandok

Gil Camporazo, the authorTUMANDOK – Talapuanan sang mga Manunulat kag mangin-alamon nga Tumandok sang Kabisay-an Nakatundan. (It is a venue for writers and native wise men of Western Visayas)

Gil Camporazo is the author/owner of this blog written in Ilonggo edition. Ilonggo is one of the local dialects in the Philippines and it is used by the people in Region VI – Western Visayas.

Panghuna-huna nga madalom

Panghuna-huna nga madalom
ni Apo Ifulim

Tao nga nagapainu-inu

Kalayo sang panulukan
Kadalom sang paminsaron
Palibot nga malinong
Dupoy-dupoy sang hangin
Indi ko mabatyagan

Huni sang kapispisan
Wala nagasinanto
Indi ko man lubos mahangpan
Ginabatyag sa dughan
Kailo man ining paghuna-huna

Malawig nga pagpanglakaton
Ang akon gina paminsar
Kon sa diin ang padulungan
Indi ko lubos makita
Blanko nga pamisaron sa masami masumalang.

Kuba-kuba sang dughan
Singgit sang balatyagon
Panghakroy sang kaisipan
Indi sarang mahakos
Kadalom sang paminsaron

O balatyagon tudlui ang taguipuso-on
Agud maintiendihan kadalom sang paminsaron
Ano ayhan ang padulungan
Sining kailo nga nagapanglakaton
Sa panghuna-huna nga madalom

Ang Sastreno

ANG SASTRENO
ni Adrian Medina Pregonir*

Ginpatuhog ko sa iya
ang hilo sa akon dagom.

Una, gamit ang malagkot niya
nga laway iya ginlingos
ang punta sang hilo.
Iya ginapaggwa ang akig
nga dila, mapula, kag ginkaon
ang lugut sang hilo.
Matapos niya malawayan
gintuon niya ini
bisan basa sa buho sang akon
dagom. Madinaloon niya
ini nga ginpasulod.
Mahinay. Agod ensakto.

Sang iya napasulod, hambal
niya sya na ang manahi.

Gani ginburda niya ang langit
kag impiyerno nga nagsamu
sa hulot sang amon kailigbon,

tungod ang pagpanahi amo
ang iya ginakabuhian.

*Si Adrian Medina Pregonir isa ka manunolat natawo sa Banga, Cotabato Nabagatnan. Ang iya mga sinulatan nabantala sa Magasin Liwayway, Cotabato Literary Journal, Dagmay, kag iban pa nga balasahon. Ginbalhag man sang 7 Eyes Production ang iya mga binalaybay sa Antolohiya nga Lakbay: Mga Tulang Lagalag. Nagdaog sia sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature lag sia man ang tagdaog sa Kasingkasing Flash Fiction Competition, Sulat SOX Short Story and Bisaya Poetry Competition. Nakadawat sia sing Fellowship Grant para sa tula halin sa Davao Writers Guild. Sia ang awtor sang zine nga “Erotika Handumanan,” kag subong nagaplano nga ipaggua ang panibag-o zine ang, “Hiligaynon Poetry Easy Recipes.

Covid 19

Covid 19

Covid 19*
ni Apo Ifulim

Kakulugmat
Makalilisang
Masalimuot
Makalilibog

Ngaa pa ikaw nag abot
Sa dutang luhaan
Kadamo na sang imo ginpangdapit
Agud sang imo kadalitan mahalitan

Wala ikaw sang gina pili
Bata man ukon tigulang
Matambok maniwang
Tanan imo gin tublag

Bisan pa ining kailo nga tinuga
Sa imo wala nakaluwas
Ginsakit mo ang balatyagon
Sang tanan nga imo maagyan

Panangis kag kakulba
Imo gindulot
Sa tanan nga imo
Ginapalapitan

Kadamo na sang mag lihok
Ang gindihon sang tanan
Agud ikaw nga dalitan
Amon malikawan

Alcohol kag facemask nagapanguna
PPE kag face shield dugang nga proteksyon
Apang ang labi sa tanan paghugas sang kamot ang sa imo makadula

Apang bisan ini tanan amon ginahimo
Ngaa sa gihapon ikaw naga nagalambo
Minilyon na ka mga tinuga
Imo gindula

Linibo ka mga tawo
Sa matag adlaw imo gina pang agda
Sa mapiot kag madulom
Nimo nga kalibutan

Pag distansya sosyal
Isa ka mandato
Sang tanan nga mga tawo
Mapa publiko man o pribado

Indi ko lubos mahakos
Ang imo katuyu-an
Bisan pa nga madamo na
Gindihon nga pamaagi

Agud ikaw likawan
Kag kon mahimo dula on
Apang sa gihapon ikaw
Nagapadayon sa pag panghalit
Sa dutang luhaan

Ano gid bala ang tuyo
Sang imo pag abot
Diri sa kalibutan
Kay ang tanan nag palibog

Covid 19 san -o pa mag untat
Ang imo panghalit
Nga nagin tunaan sang kakulba kag kakugmat sang tanan nga tinuga.

*binalaybay ni Apo Ifulim samtang indi sya katulog kay nagahampang ang sg iya celadon kg hinali nya natum-ok ang Covid 19 nga paino into lag amo ini iya nahuman.