Ang Tumandok

Gil Camporazo, the authorTUMANDOK – Talapuanan sang mga Manunulat kag mangin-alamon nga Tumandok sang Kabisay-an Nakatundan. (It is a venue for writers and native wise men of Western Visayas)

Gil Camporazo is the author/owner of this blog written in Ilonggo edition. Ilonggo is one of the local dialects in the Philippines and it is used by the people in Region VI – Western Visayas.

Pagkatublag

Pagkatublag*
ni Apo Ifulim

Wala ko gid ginahuna huna
Wala ko man ginakabig nga pinasahi,
Kay sang una pa lang nga nagsumalangay ang aton banas
Sa imo ako na may nabatyagan.
Wala ko gin hatagan sang daku nga igtalupangod tungod indi ini nagakadapat.
Apang sa dalayon nga ilig sang tubig sa suba, akon nabatyagan.
Ang imo ginahandum sa akon mo
ginapatigayon.

Gintinguhaan ko nga ikaw kilalahon,
Wala sang pagpangduha duha ikaw man ang nag bukas sang imo ganhaan.
Sa amat amat, hinay hinay nga pag abyanay, nangin malapit kita sa isa kag isa,
Nangin madinuagon tagsa naton ka pagkitaay.

Sa masami ikaw nagapanuktok sa akon balatyagon, kalipay kag kasadya ang nabatyagan, sa tion nga ikaw buksan agud hatagan sang kahigayunan.
Kabilidhon sang aton pag updanay, lunsay kaayuhan ang aton sugilanon.

Apang sa likod sining tanan akon nasat-uman.
Sa malawig nga panahon nga kita nangin isa indi lang sa balatyagon kundi pati na sa mga handum.
Sa mga dalamguhanon ikaw gina updan, sa tanan nga tion ikaw akon ginpalangga.

Apang sa pagkapulak sang mga inadlaw sa sanga sang senemana
Nangin mabugnaw ang aton pagtamdanay, ako nagakatingala nga-a ngaa nga nag abot ini.
Ang aton pag abyanay nangin masalimuot.
Ang akon pang agda sa imo wala na sang oras,
Sa panahon nga ikaw akon tamyawon
Nagalikaw ang imo panulukan.
Indi ko sarang mahakos bisan pa sa malawig nga paino-ino,
Ang kubos ko nga balatyagon
Amat-amat nga nagatangis.
Ang akon mga tinaga amat-amat nga nagalas-ay sa imo pamatin-an.

Nagakatublag gid ang akon huna- huna kag balatyagon
Indi ko lubos nga makita matuod nga kabangdanan.
Kailo man ining akon sitwasyon nagapanghakroy sa kasubo.
Nagatangis ini sang ikaw akon nakita.
Sa luyo sang iban nga nagayuhom-yuhom.

Abyan kon ikaw akon napasakitan, sang pasaylo ako naga pangayo.
Basi ikaw nagakabtyag sang kapiot sang akon pagpalangga.
Pasayluha ako kon ikaw gin palangga sing hugot.
Kabay ikaw malipayon sa luyo sang iban nga abyan.
Masakit batyagon apang sa gihapon ikaw akon gina palangga.
Nagakatublag gid ako sang natabo sa aton pag abyanay.

*isa ini kaabyan nga nakilala sg manugbinalaybay sa isa ka Barangay sa lugar nga iya ginapuy-an.

Abyan, Manunudlo kag Lider

Abyan, Manunudlo kag Lider*
ni Apo Ifulim

Sa malawig nga tinuig amon ikaw nangin kaupod,
Nangin kabahin ka sang amon pangbuhi, sang amon pagkatawo.

Nangin amay indi lang sang organisasyon kundi sang tagsa ka empleyado,
Nangin abyan, manunudlo,
Kag ilabi sa tanan lider nga mapisan, ma alwan, mabinuligon,
May kabalaka indi lang sa pipila kundi sa bilog nga katapuan sini.

Pag uswag kag pagpalambo sang organisasyon nga na sentro sa serbisyo publiko ang iya nangin una nga adbokasiya.
Nangin kabahin man ikaw sang kon ano man ang amon nalab ot sa amon pagpangabuhi…

Kasubo, kamingaw, kabudlay batunon apang gustuhon man namon wala kami sang mahimo,
Isa ka dako nga kakulangan ang imo pagkadula sa aton organisasyon, kadako nga kadulom ang gindulot sini.

Kahibalo kami nga yara ikaw sa gihapon naga giya sa amon sa tanan nga mga inadlaw sang operasyon sang aton organisasyon.

Ang imo ginbilin magapabilin sa gihapon nga mangin isa ka giya kag inspirasyon sa amon tanan.

Ang simple nga pag pasalamat indi bastante apang wala sang tinaga nga halos maka tupong sang imo pagkabukas, pagka alwan kag pag palangga.

BOSS, ang kinaandan nga ginatawag namon sa imo, makahilidlaw, apang ang tanan may katapusan asta na lang kita sa paghandum sang mga kaayuhan kag matam is nga handurawan sang matuod nga lider.

Sa imo ang akon pagsaludo…Paalam hasta sa sunod naton nga pagkitaay.
Kabay may kalinungan ang imo pagpanglakaton…

*Ini nga binalaybay gindihon ni Wilbert Solina (Apo Ifulim), isa ka empleyado sg Carwater La Carlota kag iya ginapatuhoy kay G. Norberto Baculna, General Manager sg La Carlota City Water District nga nagtaliwan sadtong Oktubre 23, 2020.

Kabuhi

Kabuhi
ni Apo Ifulim

Kahapos nga kabudlay
Kabudlay nga kahapos
Balik balik, tiyog tiyog
Taklad dulhog, saka naog
Pakadto pakari, malakat mapuli
Makadlaw mahibi, kailinit nga daw indi man..
Kasadya nga daw kasubo
Kainit nga daw katugnaw
Kahipos nga daw kagahod
Kalinong nga daw kagamo
Masako nga daw tawhay man
Kahigko nga daw katinlo man
Kagumon nga daw maayo man
Ano ini…
Bunga sang naga isahanon
Sa patag awayan sang pangabuhi..
Kadalum nga daw kanabaw
Mapuslanon apang indi…
May mahimo nga daw indi man nagakaangay..
May kuarta nga daw wala man…
Ano ayhan ang madangatan?
Kabudlay nga kahapos
Kahapos nga daw kabudlay
Pangabuhi nga kabudlay tungkaron…
Sa imo ini nga tanan akon gina salig