Ang Tumandok

Gil Camporazo, the authorTUMANDOK – Talapuanan sang mga Manunulat kag mangin-alamon nga Tumandok sang Kabisay-an Nakatundan. (It is a venue for writers and native wise men of Western Visayas)

Gil Camporazo is the author/owner of this blog written in Ilonggo edition. Ilonggo is one of the local dialects in the Philippines and it is used by the people in Region VI – Western Visayas.

ADLAW NGA PAGKABUN-AG

ANG ADLAW NGA PAGKA BUN-AG SANG AKON DALAGA
Ni Lynold Sansaet

lyam keil sansaet

Indi gid ako malipat sa sini nga petsa
Kung sa diin nagpasakit ang imo mama
Ako nagahulat nga may daku nga kakulba
Nga kamu nga duha kuntani mapalayo lang sa disgrasya

Paano mo nakuha ang ngalan mo?
Kay sa bata nga lalaki ako nagadamgo,wala ka nag agi sa ultrasound para suspense kuno???
Sa imo paguwa nagatamod gid ako
Kag “buka” ang nakit an pagbitin-suli sang paltera sa imo,nagyuhom na lang ako

Gilayon ko ikaw gnkugos kag gnhalukan
Bangud sa pag isa namon ni mama mo ikaw ang katumanan
Kadasig sang tyempo,wala ko natalupangdan
Dalaga na gali ang bata ko nga angkilan

Indi ako malipat sa porma sang imo ilong
Kay daw kinumos nga bubble gum kg ginpilit sa imo nawung
Apang sa amun wala na sang pinakamatahum
Wala iban,.kundili ang LYAM KEIL
Nga hatag sang makagagahum sa amon diri sa kalibutan

Apang lantawa bala karon ang imu hitsura
Isa ka na ka maanyag kg matahum nga tinuga
Kasubong ikaw sa  karakter sa pabula
Ikaw gali ang matahum nga SWAN sa UGLY DUCKLING nga istorya

Beynte ka na gali Daw indi ako makapati
Pamatuod nga ako kag ang iloy mo tigul it na gid gali kami
Sa paglakat sang panahon
daw wala lang nabal an
Ang pagkabata mo laragway na lng
Nga indi mo dapat pagkalimtan

Happy birthday na lang ang akon masambit
Sa akon bata nga ang kilay daw kinudlit
Ang imo abilidad imo lang kuntani mapaambit
Sa tanan nga tinuga nga kulang ang kabuhi sang pilit….

Sa imo kaadlawan,
Ako wala sang mahatag sa imo
Kung indi ang pagpalangga ko sa imo nga wala sang metro
Kay bisan pa ining kabuhi ko nga hamili
Akon igasugal kag igatahag sa imo palangga ko

Malipayon nga kaadlawan
Akon anak nga wala sang katupungan
Ikaw kuntani pagkamayuhon kag labaw sa nga tanan paga amligan
Sang mahal nga DIYOS nga naghatag sang kabuhi kag makagagahum sa tanan….
Happy Birthday BABY YAMZ

(indi lang anay magsabit “mr.swabe”nga toto KIAN ko kay adlaw subong ang matahaum nga magulang mo..)

Reference: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2758412380859842&id=100000733221994

Hilabtera kag Hilabtero

mouth talking

HILABTERA KAG HILABTERO

ni Lynold Sansaet

Aga pa ako na inspire
Gani akon ibalay ining binalaybay
Istorya kuris-kuris lang ini kg labay-labay salabay
Nahatungod ini sa mga tao nga mga perpekto
Tanan na lang sala sa ila palibot kag sila na lamang ang mga ensakto

Sila ining mga tao nga hilabtero kg hilabtera
Halin sa pagtukturuok sg manok asta sa paghuni sg sirum-sirum baligya lawayan ang mandato nila
Wili ka hilabot sa kabuhi sang mga naga hipos lang nga mga tinuga

Ano gid bala ang nakita nila sa tao nga unod sang ila istorya?
Wala man gani sang pwede ipadayaw kg biktima lamang sang sirkumstansya
Indi bala “ang sinsilyo may duha ka guya?”
Ngaa indi anay mangusisa sang matul id nga animal ka!!!

Imo tobol..imo lang kuntani dribol
Imo pung it..imo lang kuntani lukit
Ngaa ang kabuhi sang isa hilabtan gid sang pilit?
Nga sa imo kabuhi wala man siya gahatag sang halit

Oh hilabtero kg hilabtera kong nilalangit
Nilalangaw pati puwet
Tingala ko ang langaw sa imo tama ka sweet
Gali ikaw may igit man sa puwet

Kung indi mo gd mapunggan ang imo bisyo
Ako may sulosyon nga ihatag sa imo
Saka ka sa lubi nga ikit papha kag
magpadaus
Kakas na imo katol and u will feel AYOS..
Pati imo panit…LULOS!!!

Katingalahan

goat

KATINGALAHAN
ni Lynold Sansaet

Daku gid ang akon katingala sining sapat nga kanding bala..
Hilamon ang ginaharab..ngaa ang naga guwa
SIRAPINA?
kasubong man sang karbaw kag baka
Ang naga guwa.ENSAYMADA?
Indi man magpaulihi ang kabayo sa ila..
Ang gaguwa..PAN DE SYOSA!
Kung imo malapakan..
Daku nga disgrasya….

Ginkuhaan: https://www.facebook.com/100000733221994/posts/2591850797516002/